Konfiguracja tetheringu i przenośnego hotspotu Wi-Fi

Niektóre z tych informacji dotyczą tylko urządzeń z Androidem 5.0 lub nowszym. Na urządzeniach z Androidem 4.4 lub starszym ikona Menu wygląda tak: . Na urządzeniach z Androidem 4.3 lub starszym ikona Ustawienia wygląda tak: .

Komórkowe połączenie transmisji danych na urządzeniu z Androidem możesz udostępnić innemu urządzeniu przy użyciu przenośnego hotspotu oraz tetheringu przez USB lub Bluetooth. Może to być przydatne, jeśli chcesz skorzystać z internetu na komputerze, ale nie masz połączenia z siecią.

Działanie tych funkcji zależy od urządzenia mobilnego i operatora. W przypadku użycia tetheringu lub połączenia przez hotspot Wi-Fi może zostać naliczona dodatkowa opłata. Jeśli występują problemy, skontaktuj się z operatorem, by sprawdzić, czy możesz włączyć tethering.

Wskazówka: włączenie tej funkcji może znacznie zwiększyć użycie baterii, dlatego wyłącz ją, gdy tylko przestaniesz jej używać.

Obsługiwane Nexusy i urządzenia w wersji Google Play

Funkcje tetheringu i przenośnego hotspotu są obsługiwane przez te Nexusy i urządzenia w wersji Google Play:

 • Nexus 5X
 • Nexus 6P
 • Android One
 • Galaxy Nexus
 • HTC One (2013), wersja Google Play
 • HTC One (M8), wersja Google Play
 • Moto G, wersja Google Play
 • Nexus 4
 • Nexus 5
 • Nexus 6
 • Nexus 7 (2013) LTE
 • Nexus 9 LTE
 • Samsung G S 4, wersja Google Play
 • Sony Z Ultra

Inne urządzenia z Androidem także mogą obsługiwać tethering i przenośne hotspoty.

Włączanie i używanie przenośnego hotspotu Wi-Fi

Jeśli urządzenie obsługuje komórkową transmisję danych, możesz zamienić je w przenośny hotspot Wi-Fi dla maksymalnie dziesięciu innych urządzeń takich jak laptopy.

 1. Otwórz na urządzeniu menu Ustawienia Ustawienia.
 2. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” kliknij Więcej > Tethering i przenośny hotspot.
 3. Zaznacz pole lub włącz przełącznik „Tethering i przenośny hotspot”. Po włączeniu tej opcji pojawi się jedno z tych powiadomień (wygląd ikon może być trochę inny, jeśli masz Androida w wersji 4.4 lub starszej):
  • Aktywny przenośny hotspot Wi-Fi Wi-Fi
  • Aktywnych wiele połączeń tetheringu lub hotspotów Multiple tethering or hotspot connections active
 4. Kliknij je, a następnie wybierz Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.
 5. W polu „Identyfikator SSID” możesz nadać hotspotowi nową nazwę. Jeśli chcesz zmienić hasło, wpisz je w polu „Hasło”. Aby zrezygnować z zabezpieczeń, w opcji „Zabezpieczenia” wybierz Brak. Na koniec kliknij Zapisz.
 6. Aby połączyć się z internetem, na urządzeniu, na którym chcesz korzystać z hotspotu Wi-Fi, wybierz tę sieć z listy opcji Wi-Fi i podaj hasło.

Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, usuń zaznaczenie pola lub wyłącz przełącznik „Przenośny hotspot Wi-Fi” w menu Ustawienia.

Konfigurowanie i używanie tetheringu przez USB (podano też instrukcje dla Windowsa XP)
Uwaga: tethering przez USB nie jest dostępny na komputerach z Mac OS.

Jeśli urządzenie obsługuje komórkową transmisję danych, możesz udostępnić jego połączenie internetowe innemu urządzeniu, korzystając z tetheringu przez USB.

 1. Podłącz jedno urządzenie do drugiego, używając kabla USB.
 2. U góry ekranu zobaczysz ikonę USB i powiadomienie Podłączono jako urządzenie multimedialne lub Podłączono jako aparat. W przypadku tetheringu typ połączenia nie jest istotny.
 3. Otwórz na urządzeniu menu Ustawienia Ustawienia.
 4. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” kliknij Więcej > Tethering i przenośny hotspot.
 5. Zaznacz pole lub włącz przełącznik „Tethering przez USB”. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz jedno z tych powiadomień i będzie można połączyć się z internetem (wygląd ikon może być trochę inny, jeśli masz Androida w wersji 4.4 lub starszej):
  • Aktywny przenośny hotspot Wi-Fi Wi-Fi
  • Aktywny tethering przez USB USB tethering active
  • Aktywnych wiele połączeń tetheringu lub hotspotów Multiple tethering or hotspot connections active

Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, usuń zaznaczenie pola lub wyłącz przełącznik „Tethering przez USB” w menu Ustawienia albo po prostu odłącz kabel USB. 

Tethering przez USB w systemie Windows XP

Jeśli używasz komputera z Windows XP, zanim skorzystasz na nim z tetheringu, musisz zainstalować plik konfiguracyjny:

 1. Wykonaj czynności powyżej, by włączyć tethering przez USB na urządzeniu.
 2. Pobierz plik konfiguracyjny (tetherxp.inf) na komputer z Windows XP. Zwykle możliwe jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy linku i wybranie polecenia „Zapisz jako”. Jeśli przeglądarka doda „.html” do nazwy pliku, zastąp to rozszerzenie, wpisując „.inf”.
 3. Podłącz urządzenie przenośne do komputera, używając kabla USB.
 4. Gdy wyświetli się Kreator dodawania nowego sprzętu do systemu Windows XP, zaznacz Nie, nie tym razem i kliknij Dalej.
 5. Zaznacz Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji i kliknij Dalej.
 6. Kliknij Przeglądaj, by przejść do katalogu, w którym został zainstalowany plik konfiguracyjny pobrany w kroku 2, a potem kliknij Dalej.
 7. Gdy Windows XP zakończy instalowanie oprogramowania do Ethernetu przez USB interfejsu RNDIS Androida, kliknij Zakończ.
Konfigurowanie i używanie tetheringu przez Bluetooth

Jeśli urządzenie obsługuje komórkową transmisję danych, możesz skonfigurować udostępnianie jego połączenia internetowego przez Bluetooth.

 1. Włącz Bluetooth na urządzeniu, wybierając Ustawienia Ustawienia > Bluetooth.
 2. Sparuj telefon lub tablet z urządzeniem, któremu chcesz udostępnić połączenie internetowe. Dowiedz się, jak parować urządzenia Bluetooth.
 3. Skonfiguruj łączność sieciową przez Bluetooth na drugim urządzeniu. W razie potrzeby skorzystaj z jego instrukcji obsługi.
 4. Na telefonie lub tablecie wróć do menu Ustawienia Ustawienia.
 5. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” kliknij Więcej > Tethering i przenośny hotspot.
 6. Zaznacz pole lub włącz przełącznik „Tethering przez Bluetooth”. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz jedno z tych powiadomień i będzie można połączyć się z internetem (wygląd ikon może być trochę inny, jeśli masz Androida w wersji 4.4 lub starszej):
  • Aktywny tethering przez Bluetooth Bluetooth
  • Aktywnych wiele połączeń tetheringu lub hotspotów Multiple tethering or hotspot connections active

Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, usuń zaznaczenie pola lub wyłącz przełącznik „Tethering przez Bluetooth” w menu Ustawienia.

Elena jest specjalistką od Androida i autorką tej strony Centrum pomocy. Aby przesłać jej swoją opinię o tej stronie, wpisz ją poniżej.

Czy ten artykuł był pomocny?