Tethering i przenośny hotspot

Niektóre z tych informacji dotyczą tylko urządzeń z Androidem 5.0 lub nowszym. Na urządzeniach z Androidem 4.4 lub starszym ikona Menu wygląda tak: . Na urządzeniach z Androidem 4.3 lub starszym ikona Ustawienia wygląda tak: .

W zależności od urządzenia i operatora możesz udostępnić połączenie internetowe urządzenia z Androidem innemu urządzeniu, np. laptopowi, korzystając z tetheringu przez USB lub Bluetooth. Możesz też zamienić swoje urządzenie mobilne w przenośny hotspot Wi-Fi i udostępniać połączenie internetowe nawet dziesięciu innym urządzeniom naraz.

Uwaga: możliwość tetheringu lub udostępniania połączenia internetowego zależy od urządzenia mobilnego i operatora. Skontaktuj się z nim, by sprawdzić, czy można włączyć tethering.

Obsługiwane Nexusy i urządzenia w wersji Google Play

Funkcje tetheringu i przenośnego hotspotu są obsługiwane przez te Nexusy i urządzenia w wersji Google Play:

 • Galaxy Nexus
 • Nexus 4
 • Nexus 5
 • Nexus 6
 • Nexus 7 (2013) LTE
 • Nexus 9 LTE
 • HTC One (2013), wersja Google Play
 • Samsung G S 4, wersja Google Play
 • Sony Z Ultra
 • Moto G, wersja Google Play
 • HTC One (M8), wersja Google Play
 • Android One

Inne urządzenia z Androidem także mogą obsługiwać tethering i przenośne hotspoty.

Włączanie i wyłączanie przenośnego hotspotu Wi-Fi

Jeśli urządzenie ma komórkową transmisję danych, możesz zamienić je w przenośny hotspot Wi-Fi dla maksymalnie dziesięciu innych urządzeń, takich jak laptopy.

 1. Otwórz na urządzeniu menu Ustawienia .
 2. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” kliknij Więcej > Tethering i przenośny hotspot.
 3. Zaznacz pole lub włącz przełącznik „Tethering i przenośny hotspot”. Po włączeniu tej opcji pojawi się jedno z tych powiadomień:
  • Aktywny przenośny punkt dostępu Wi-Fi
  • Aktywnych wiele połączeń tetheringu lub punktu dostępu
 4. Kliknij je, a następnie wybierz Skonfiguruj hotspot Wi-Fi.
 5. W polu „Identyfikator SSID” możesz nadać hotspotowi nową nazwę. Jeśli chcesz zmienić hasło, wpisz je w polu „Hasło”. Aby zrezygnować z zabezpieczeń, w opcji „Zabezpieczenia” wybierz Brak. Na koniec kliknij Zapisz.
 6. Aby połączyć się z internetem, na urządzeniu, na którym chcesz korzystać z hotspotu Wi-Fi, wybierz tę sieć z listy opcji Wi-Fi i podaj hasło.
 7. Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odznacz pole lub wyłącz przełącznik „Przenośny hotspot Wi-Fi” w menu Ustawienia.
Korzystanie z tetheringu przez USB
Uwaga: tethering przez USB nie jest dostępny na komputerach z Mac OS X.

Jeśli urządzenie ma komórkową transmisję danych, możesz udostępnić jego połączenie internetowe innemu urządzeniu, korzystając z tetheringu przez USB.

 1. Podłącz jedno urządzenie do drugiego, używając kabla USB.
 2. U góry ekranu zobaczysz ikonę USB i powiadomienie Podłączono jako urządzenie multimedialne lub Podłączono jako aparat. W przypadku tetheringu typ połączenia nie jest istotny.
 3. Otwórz na urządzeniu menu Ustawienia .
 4. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” kliknij Więcej > Tethering i przenośny hotspot.
 5. Zaznacz pole lub włącz przełącznik „Tethering przez USB”. Po nawiązaniu połączenia zobaczysz jedno z tych powiadomień i będzie można połączyć się z internetem:
  • Aktywny tethering przez USB lub przenośny punkt dostępu
  • Aktywnych wiele połączeń tetheringu lub punktu dostępu  
 6. Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odznacz pole lub wyłącz przełącznik „Tethering przez USB” w menu Ustawienia albo po prostu odłącz kabel USB. 

Tethering przez USB w Windows XP

Jeśli używasz komputera z Windows XP, zanim skorzystasz na nim z tetheringu, musisz zainstalować plik konfiguracyjny:

 1. Wykonaj czynności powyżej, by włączyć tethering przez USB na urządzeniu.
 2. Pobierz plik konfiguracyjny (tetherxp.inf) na komputer z Windows XP. Zwykle możliwe jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy linku i wybranie polecenia „Zapisz jako”. (Jeśli przeglądarka doda do nazwy pliku „.html”, zastąp to rozszerzenie, wpisując „.inf”).
 3. Podłącz urządzenie przenośne do komputera, używając kabla USB.
 4. Gdy wyświetli się Kreator dodawania nowego sprzętu do systemu Windows XP, zaznacz Nie, nie tym razem i kliknij Dalej.
 5. Zaznacz Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji i kliknij Dalej.
 6. Kliknij Przeglądaj, by przejść do katalogu, w którym został zainstalowany plik konfiguracyjny pobrany w kroku 2, a potem kliknij Dalej.
 7. Gdy Windows XP zakończy instalowanie oprogramowania do Ethernetu przez USB interfejsu RNDIS Androida, kliknij Zakończ.
Konfigurowanie tetheringu przez Bluetooth

Jeśli urządzenie ma komórkową transmisję danych, możesz skonfigurować udostępnianie jego połączenia internetowego przez Bluetooth.

 1. Włącz Bluetooth na urządzeniu, wybierając Ustawienia  > Bluetooth.
 2. Sparuj telefon lub tablet z urządzeniem, któremu chcesz udostępnić połączenie internetowe. Dowiedz się, jak parować urządzenia Bluetooth.
 3. Skonfiguruj łączność sieciową przez Bluetooth na drugim urządzeniu. W razie potrzeby skorzystaj z jego instrukcji obsługi.
 4. Na telefonie lub tablecie wróć do menu Ustawienia .
 5. W sekcji „Sieci zwykłe i bezprzewodowe” kliknij Więcej > Tethering i przenośny hotspot.
 6. Zaznacz pole lub włącz przełącznik „Tethering przez Bluetooth”. Po nawiązaniu połączenia pojawi się jedno z tych powiadomień:
  • Aktywny tethering przez Bluetooth  
  • Aktywnych wiele połączeń tetheringu lub punktu dostępu  
 7. Aby zakończyć udostępnianie połączenia danych, odznacz pole lub wyłącz przełącznik „Tethering przez Bluetooth” w menu Ustawienia.