Dijeljenje sadržaja pomoću NFC-a i Android Beama

Sadržaj možete dijeliti izravno sa zaslona uređaja na drugi uređaj tako da međusobno približite uređaje (obično s njihove stražnje strane). Sadržaj koji možete emitirati uključuje web-stranice, upute, videozapise, fotografije i kontakte.

Ako sadržaj želite dijelili na taj način, oba uređaja moraju podržavati komunikaciju kratkog dometa (NFC), na njima moraju biti uključeni NFC i Android Beam i moraju biti otključani uz uključene zaslone.

Napomena: Android Beam funkcionira na nekim telefonima s Androidom 9.0 i starijim verzijama. Saznajte kako provjeriti verziju Androida.

Provjerite jesu li uključeni NFC i Android Beam

NFC i Android Beam uključeni su prema zadanim postavkama. Da biste provjerili jesu li uključeni:

 1. Na uređaju otvorite aplikaciju Postavke Aplikacija Postavke.
 2. Dodirnite Povezani uređaji A zatim Postavke veze.
 3. Provjerite je li uključen NFC.
 4. Dodirnite Android Beam.
 5. Provjerite je li uključen Android Beam.

Tim postavkama također možete isključiti NFC i Android Beam.

Dijeljenje sadržaja pomoću Android Beama

Prije dijeljenja sadržaja provjerite jesu li oba uređaja otključana, jesu li im zasloni uključeni te jesu li uključeni NFC i Android Beam. Potom:

 1. Na uređaju otvorite onaj sadržaj koji želite dijeliti, na primjer kartu, fotografiju ili web-stranicu.
 2. Približite stražnju stranu svojeg uređaja stražnjoj strani nekog drugog uređaja.
 3. Kada se uređaji povežu, vaš će uređaj proizvesti zvuk ili zavibrirati, a na zaslonu će se smanjiti slika.
 4. Kada vidite "Dotaknite za emitiranje" ili "Dodirnite za emitiranje", dodirnite zaslon.
 5. Kada pošaljete sadržaj, slika na vašem zaslonu vratit će se na normalnu veličinu.

Kada je na drugom uređaju potrebna aplikacija

Ako na drugom uređaju nema aplikacije koja je potrebna za pregled dijeljenog sadržaja, obavijest na drugom uređaju otvorit će Google Play na kojemu taj uređaj može preuzeti potrebnu aplikaciju.

Mjesto dodirivanja stražnjih strana uređaja za Android Beam

Na nekim se uređajima s drugim uređajima mora dodirnuti određeni dio.

 • Na Nexusu 7 drugi uređaj mora stražnjom stranom dodirnuti u blizini slova "u" u riječi "Nexus".
 • Ako upotrebljavate HTC One izdanja Google Play, postavite logotip HTC na donji dio drugog uređaja.

Da biste provjerili gdje se nalazi NFC antena, pogledajte ove slike Pixela ili slike Nexusa.

Povezani članci