Κοινή χρήση περιεχομένου μέσω NFC με το Android Beam

Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο με μια άλλη συσκευή απευθείας από την οθόνη της συσκευής σας, πλησιάζοντας τις συσκευές μεταξύ τους (συνήθως το πίσω μέρος κάθε συσκευής). Μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο όπως ιστοσελίδες, οδηγίες, βίντεο, φωτογραφίες και επαφές.

Για να μοιραστείτε περιεχόμενο με αυτόν τον τρόπο, πρέπει και οι δύο συσκευές να λειτουργούν με Επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC), να έχουν ενεργοποιήσει το NFC και το Android Beam και να είναι ξεκλείδωτες με τις οθόνες τους ενεργοποιημένες.

Σημείωση: Το Android Beam λειτουργεί σε ορισμένα τηλέφωνα με Android 9.0 και παλαιότερες εκδόσεις. Μάθετε πώς να ελέγχετε την έκδοση του Android.

Βεβαιωθείτε ότι το NFC και το Android Beam έχουν ενεργοποιηθεί

Τόσο το NFC όσο και το Android Beam είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Για να βεβαιωθείτε ότι έχουν ενεργοποιηθεί:

 1. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις Εφαρμογή Ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 2. Πατήστε Συνδεδεμένες συσκευές Και έπειτα Προτιμήσεις σύνδεσης.
 3. Βεβαιωθείτε ότι το NFC είναι ενεργοποιημένο.
 4. Πατήστε Android Beam.
 5. Βεβαιωθείτε ότι το Android Beam είναι ενεργοποιημένο.

Επίσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το NFC ή το Android Beam με αυτές τις ρυθμίσεις.

Κοινή χρήση περιεχομένου μέσω Android Beam

Προτού μοιραστείτε περιεχόμενο, βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές είναι ξεκλείδωτες, οι οθόνες τους είναι ενεργοποιημένες και ότι έχουν ενεργοποιημένα το NFC και το Android Beam. Έπειτα:

 1. Στη συσκευή σας, ανοίξτε ακριβώς το περιεχόμενο που θέλετε να μοιραστείτε, όπως χάρτη, φωτογραφία ή ιστοσελίδα.
 2. Τοποθετήστε το πίσω τμήμα της συσκευής σας στο πίσω τμήμα της άλλης συσκευής.
 3. Όταν οι συσκευές συνδεθούν, η συσκευή σας θα κάνει έναν ήχο ή θα δονηθεί και η εικόνα στην οθόνη της θα γίνει μικρότερη.
 4. Όταν εμφανιστεί η επιλογή "Πατήστε για μετάδοση" ή "Αγγίξτε για μετάδοση", πατήστε στην οθόνη.
 5. Αφού στείλετε το περιεχόμενο, η εικόνα στην οθόνη σας επιστρέφει στο κανονικό μέγεθος.

Όταν η άλλη συσκευή χρειάζεται κάποια εφαρμογή

Εάν η άλλη συσκευή δεν έχει την εφαρμογή που απαιτείται για την προβολή του κοινόχρηστου περιεχομένου, μια ειδοποίηση στην άλλη συσκευή θα ανοίξει το Google Play, όπου μπορεί να γίνει λήψη της συγκεκριμένης εφαρμογής.

Πού να αγγίξετε τα πίσω τμήματα για το Android Beam

Με ορισμένες συσκευές, ίσως χρειαστεί να αγγίξετε ένα συγκεκριμένο τμήμα της συσκευής σας στην άλλη συσκευή.

 • Για το Nexus 7, βεβαιωθείτε ότι η άλλη συσκευή αγγίζει το πίσω τμήμα του κοντά στο γράμμα "u" της ονομασίας "Nexus".
 • Για την έκδοση Google Play του HTC One, τοποθετήστε το λογότυπο HTC στο κάτω τμήμα της άλλης συσκευής.

Για να ελέγξετε πού είναι η κεραία NFC, ανατρέξτε σε αυτά τα διαγράμματα Pixel ή τα διαγράμματα Nexus.

Σχετικά άρθρα