Sdílení obsahu přes NFC pomocí funkce Android Beam

Přímo z obrazovky zařízení můžete sdílet obsah do jiného zařízení tím, že obě zařízení umístíte do těsné blízkosti (obvykle zadními stranami k sobě). Takto lze přenášet například webové stránky, trasy, videa, fotky nebo kontakty.

Aby tímto způsobem obsah bylo možné sdílet, musejí obě zařízení podporovat technologii NFC (Near Field Communication), musí v nich být zapnuté rozhraní NFC a funkce Android Beam a musí být odemknutá se zapnutou obrazovkou.

Poznámka: Android Beam funguje na některých telefonech s Androidem 9.0 a starším. Jak zjistit verzi Androidu

Ověření, zda jsou rozhraní NFC a funkce Android Beam zapnuté

Rozhraní NFC i funkce Android Beam jsou zapnuté ve výchozím nastavení. Zda jsou skutečně zapnuté, ověříte takto:

 1. V zařízení otevřete aplikaci Nastavení Aplikace Nastavení.
 2. Klepněte na Připojená zařízení A pak Předvolby připojení.
 3. Zkontrolujte, zda je zapnutá možnost NFC.
 4. Klepněte na Android Beam.
 5. Zkontrolujte, zda je zapnutá možnost Android Beam.

Pomocí těchto nastavení také můžete rozhraní NFC a funkci Android Beam vypnout.

Sdílení obsahu pomocí funkce Android Beam

Před zahájením sdílení obsahu zkontrolujte, zda jsou obě zařízení odemknutá, mají zapnutou obrazovku a je v nich zapnuté rozhraní NFC a funkce Android Beam. Poté postupujte takto:

 1. V zařízení otevřete obsah, který chcete sdílet, například mapu, fotku nebo webovou stránku.
 2. Přiložte zařízení zadní stranou k zadní straně jiného zařízení.
 3. Když se zařízení spojí, vaše zařízení vydá zvuk nebo zavibruje a obrázek na obrazovce se zmenší.
 4. Až se zobrazí zpráva „Přenos klepnutím“ nebo „Přenos zahájíte dotykem“, klepněte na obrazovku.
 5. Po odeslání obsahu se obraz na obrazovce vrátí na normální velikost.

Když je ve druhém zařízení potřeba nainstalovat aplikaci

Pokud ve druhém zařízení není nainstalovaná aplikace potřebná k zobrazení sdíleného obsahu, otevře se na druhém zařízení pomocí oznámení služba Google Play, odkud je příslušnou aplikaci možné stáhnout.

Které části zařízení k sobě přiložit

Některá zařízení je třeba ke druhému zařízení přiložit konkrétní částí.

 • K zařízení Nexus 7 přiložte druhé zařízení tak, aby se dotklo zadní části v oblasti písmena „u“ v logu Nexus.
 • Zařízení HTC One z edice Google Play přiložte logem HTC k dolní části druhého zařízení.

Umístění antény NFC naleznete ve schématech telefonů Pixelschématech zařízení Nexus.

Související články