Zmiana nazwy hosta

W przypadku przeniesienia lub aktualizacji nazwy hosta witryny (tj. ciągu znaków do pierwszego ukośnika w adresie URL witryny) wyślij nam nową oraz starą nazwę hosta witryny, a z przyjemnością zaktualizujemy te dane w naszym systemie.

Po zmianie informacji w naszym systemie wykonaj poniższe czynności:

  1. W Narzędziach dla webmasterów dodaj nową nazwę hosta (np. nowyadresurl.pl) do swojego konta.
  2. Zweryfikuj własność obu nazw hostów (staryadresurl.pl i nowyadresurl.pl).
  3. Utwórz ponownie mapę witryny wiadomości i umieść ją pod nową nazwą hosta (upewniając się, że adresy URL w mapie witryny wskazują adres nowyadresurl.pl, a nie staryadresurl.pl).
  4. Zgłoś mapę nowej witryny (nowyadresurl.pl) za pomocą jednej z następujących metod:
  5. Robot rozpocznie indeksowanie nowej mapy witryny z nową nazwą hosta (robot zignoruje artykuły dostępne pod adresem nowyadresurl.pl, które zostały już znalezione pod adresem staryadresurl.pl - indeksowaniu podlega tylko nowa treść pod adresem nowyadresurl.pl).
  6. Po upewnieniu się, że nowa mapa witryny jest indeksowana, usuń starą mapę witryny z konta Narzędzi dla webmasterów.
Najlepsze wyniki można osiągnąć, gdy mapy witryn Google News mają strukturę niewielkiego, stałego zestawu informacji. Po opublikowaniu nowych artykułów zaktualizuj istniejące mapy witryn zamiast tworzyć nową mapę witryny. Częste tworzenie nowych map witryn (np. codziennie) nie jest zalecane.