Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
true

Thay đổi miền

Vui lòng cho chúng tôi biết khi bạn dự định thay đổi tên miền của bạn. Việc thay đổi miền của trang web của bạn mà không thông báo cho chúng tôi có thể làm cho trang web của bạn bị loại khỏi chỉ mục tin tức của chúng tôi. Để bạn có khả năng tránh bị gián đoạn quá trình thu thập thông tin tốt nhất, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Sau khi quá trình chuyển đổi hoàn tất, hãy gửi URL của trang web mới của bạn.
  2. Tùy theo tính chất của sự thay đổi trang web của bạn, nhóm của chúng tôi sẽ cho bạn biết các bước tiếp theo. Đối với những loại thay đổi nhất định, chúng tôi sẽ ngay lập tức thay đổi URL trang web của bạn. Đối với các thay đổi khác, chúng tôi phải đánh giá lại trang web của bạn để đảm bảo chất lượng.
  3. Sau khi thay đổi đã được thực hiện, bạn có thể xác minh để đảm bảo rằng các bài viết từ miền mới của bạn được bao gồm. Vui lòng xem hướng dẫn về cách làm như vậy trong bài viết này.
  4. Tiếp theo, sau khi xác minh quyền sở hữu cho miền mới của mình, hãy cập nhật bản ghi URL của phần và nhãn được liên kết trong Trung tâm xuất bản của Google Tin tức.
  5. Cuối cùng, nếu bạn đang sử dụng Sơ đồ trang web Google Tin tức (được đề xuất), hãy tạo lại sơ đồ trang web tin tức bằng miền mới của mình và gửi lại sơ đồ trang web đó vào Search Console.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng sự thay đổi miền của bạn sẽ không làm gián đoạn quá trình xử lý các bài viết của bạn, nhưng các bước này sẽ giúp giảm thiểu khả năng bị gián đoạn.

Lưu ý: Chúng tôi cũng khuyên nhóm của bạn nên xem lại bài viết này về cách thông báo cho Google khi trang web của bạn di chuyển.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Update your site's domain

Have you changed your site's domain? Chat with a Google News specialist now to review your domain change!

Want a quicker way to get help?

Chat with a member of the Google News Publisher team.