Verklarende woordenlijst

Bron
Sectie
Label

Bron

Een bron is een nieuwssite (bijv. een blog, een nieuwspublicatie of een online magazine).

Sectie

Een sectie is een pagina op uw nieuwssite waaraan u nieuwsartikelen toevoegt. Onze crawler bezoekt deze pagina om nieuwe artikelen te verkennen. De sectie kan een startpagina, een subdirectory of een subdomein zijn. Een sectie bevat gewoonlijk nieuwsartikelen die thuishoren in dezelfde categorie (bijv. economie, sport) of hetzelfde onderwerp (bijv. de Amerikaanse verkiezingen). Als u de verschillende secties van uw site beschrijft via het Uitgeverscentrum van Google Nieuws, kan Google Nieuws beter uw artikelen verkennen en zichtbaar maken. Een sectie is geen afzonderlijke URL voor een artikel (bijv. http://www.example.com/local/new-school-opening-planned-for-this-week-20384.html).

Label

Labels zijn vooraf gedefinieerde groepen met termen die gewoonlijk door gebruikers worden begrepen bij het beschrijven van verschillende soorten nieuwscategorieën. Met deze labels kan Google Nieuws de content van uw sectie of bron classificeren.
  • Sectie: sectielabels worden gebruikt door onze nieuwsrobots voor het op onderwerp classificeren van de artikelen in al uw sectie-URL's. U kunt bijvoorbeeld een label 'Technologie' toevoegen aan http://example.com/technology, waarmee u aangeeft dat de artikelen in deze sectie een technologisch onderwerp hebben.
  • Bron: bronlabels zijn een reeks vooraf gedefinieerde, alom bekende termen die de content van uw site beschrijven en fungeren als hints voor Google Nieuws bij het classificeren en weergeven van uw artikelen. Als u bijvoorbeeld een label 'Blog' toevoegt aan uw site http://exampleblog.com/, helpt dat bij het classificeren van uw site als een blog. Hier vindt u meer informatie over wat elk bronlabel betekent.
Opmerking: Pas alleen labels toe op uw bron als ze voor alle secties van die bron gelden.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?