Wat betekent elk label (bijvoorbeeld 'blog')?

Labels zijn een reeks vooraf gedefinieerde, alom begrepen termen die de informatie van je nieuwssite beschrijven en als hints voor Google Nieuws dienen om je content te classificeren en weer te geven. Uiteraard beseffen we dat het aanduiden van verschillende typen content in het altijd veranderende publicatielandschap lastig is, maar we willen onze gebruikers ook graag handige manieren bieden waarmee ze beter kunnen kiezen welke content ze willen lezen.

We passen labels toe op basis van algoritmen. Soms wordt een label toegepast naar aanleiding van de selectie van labels door de uitgever in het Google Nieuws Uitgeverscentrum, of op basis van de labels in de HTML-opmaak. 

We voegen voortdurend nieuwe labels toe, zodat gebruikers eenvoudig de content kunnen kiezen die ze willen lezen. Labels die niet hieronder worden vermeld, worden toegepast op basis van algoritmen.

Als je de bij ons opgeslagen brongegevens bekijkt in het Google Nieuws Uitgeverscentrum, selecteer je alle labels die van toepassing zijn op de artikelen op je site.

Persbericht

Wijs dit label toe aan je publicaties in het Google Nieuws Uitgeverscentrum als je persberichten verspreidt die afkomstig zijn van verschillende bronnen en organisaties. Hierdoor verschijnt een label (persbericht) op je site wanneer die te zien is in Google Nieuws. We doen dit zodat gebruikers weten dat ze een persbericht te zien krijgen van een distributeur of openbare instantie voordat ze op een artikel klikken.

Opinie-content

Wijs dit label toe aan je publicaties in het Google Nieuws Uitgeverscentrum als je voornamelijk opinie-content publiceert. Bronnen die zichzelf als opinie-content identificeren, worden weergegeven met het label (opinie) naast de publicatienaam.

Door gebruikers gegenereerde content

Wijs dit label toe aan je publicaties in het Google Nieuws Uitgeverscentrum als je voornamelijk nieuwswaardige, door gebruikers gegenereerde content publiceert die op je site al is onderworpen aan een formeel redactioneel beoordelingsproces.

Blog

Wijs dit label toe aan je publicaties in het Google Nieuws Uitgeverscentrum als je publicatie een blog is. Blogs worden meestal als zodanig aangeduid en houden zich aan de standaardopmaak voor blogs door de oudste berichten onderaan en de nieuwste berichten bovenaan weer te geven. In veel gevallen bevatten blogposts meer opinie-content. Bronnen die zichzelf hebben geïdentificeerd als blog, worden weergegeven met het label (blog) naast de naam van de publicatie.

Satire

Wijs dit label toe aan je publicaties in het Google Nieuws Uitgeverscentrum als je voornamelijk satirische artikelen publiceert. Google Nieuws wil verschillende opinies en content aanbieden en bevat daarom satire, vaak humoristische of zeer overdreven artikelen die zijn bedoeld om sociaal commentaar te geven. We duiden dit soort artikelen aan met het label (satire), zodat gebruikers weten wanneer ze een satirisch artikel lezen.

Factcheck

Google Nieuws kan dit label toepassen op je content als je artikelen publiceert met content op het gebied van factchecks die wordt aangeduid met ClaimReview-opmaak van schema.org. Het gaat hier met name om overzichtsartikelen die meerdere factcheck-analyses bevatten binnen hetzelfde artikel. Met het label (factcheck) kunnen gebruikers content op het gebied van factchecks vinden in belangrijke nieuwsartikelen.

Wanneer u probeert te bepalen of u deze tag kunt toepassen op uw artikel, kijkt u of het artikel aan de volgende criteria voldoet. Deze eigenschappen beschouwen wij als kenmerken van sites voor feitencontrole:

  • De afzonderlijke, behandelbare claims en controles moet duidelijk worden aangegeven in het tekstgedeelte van artikelen over feitencontrole. Lezers moeten gemakkelijk kunnen begrijpen wat er is gecontroleerd en welke conclusies hieruit zijn getrokken.
  • De analyse moet transparant zijn over de gebruikte bronnen en methoden, met citaties en verwijzingen naar primaire bronnen.
  • In de artikeltitel moet duidelijk worden vermeld dat een claim wordt gecontroleerd, de titel moet de bereikte conclusies benoemen of gewoon aanduiden dat de content van het artikel uit een factcheck bestaat.
  • Sites voor factchecks moeten meerdere factcheck-artikelen bevatten die de juiste opmaak hebben.

Als we vaststellen dat sites niet goed aan de criteria voor de ClaimReview-opmaak voldoen, kunnen we naar eigen goeddunken besluiten de opmaak van die site te negeren of de site uit Google Nieuws te verwijderen.

Ga naar de Google Developers-pagina over factchecks voor meer informatie over het gebruik van de opmaak.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?