Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Wat betekent elk bronlabel (bijv. 'blog')?

Bronlabels zijn een reeks vooraf gedefinieerde, alom begrepen termen die de informatie van je nieuwssite beschrijven en fungeren als hints voor Google Nieuws om jouw content te classificeren en weer te geven. Uiteraard beseffen we dat het aanduiden van verschillende typen content in het altijd veranderende publicatielandschap lastig is, maar we willen onze gebruikers ook graag handige manieren bieden waarmee ze beter kunnen kiezen welke content ze willen lezen.

Als je de bij ons opgeslagen brongegevens bekijkt in het Uitgeverscentrum van Google Nieuws, selecteer je alle tags die van toepassing zijn op de artikelen van je site. Houd er rekening mee dat we deze informatie gebruiken om zichtbare labels aan sommige delen van je content toe te wijzen.

Belangrijk: Het ten onrechte verwijderen van tags (bijvoorbeeld het label 'abonnement' verwijderen terwijl je een abonnementssite hebt) kan gevolgen hebben voor de opnamestatus van je sites in Google Nieuws.

Betaald abonnement

Je gebruikt dit label voor je publicatie als er een betaald abonnement vereist is om de berichten te kunnen lezen. Hierdoor verschijnt een label (abonnement) op je site wanneer die te zien is in Google Nieuws. We doen dit zodat gebruikers kunnen kiezen of ze toegang willen hebben tot content waarvoor mogelijk moet worden betaald.

We hebben met veel abonnementssites bovendien afspraken gemaakt, zodat Google-gebruikers gratis toegang hebben tot bepaalde content. Een van deze abonnementsopties kan een goed idee zijn voor je site.

Gratis registratie

Je gebruikt dit label voor je publicatie als gebruikers zich gratis moeten registreren om berichten te lezen. Hierdoor verschijnt een label (registration) op je site wanneer die te zien is in Google Nieuws. We doen dit zodat gebruikers kunnen kiezen of ze toegang willen hebben tot content waarvoor ze zich mogelijk moeten registreren.

Persbericht

Gebruik dit label voor je publicatie als je persberichten verzendt voor verschillende bronnen en organisaties. Hierdoor verschijnt een label (press release) op je site wanneer die te zien is in Google Nieuws. We doen dit zodat gebruikers weten dat een persbericht wordt afgebeeld van een distributeur of openbare instelling voordat ze op een artikel klikken.

Opinie-content

Gebruik dit label voor je publicatie als je voornamelijk opinie-content publiceert. Bronnen die zichzelf als opinie-content identificeren, worden weergegeven met het label (Opinion) naast de publicatienaam.

Door gebruikers gegenereerde content

Gebruik dit label voor je publicatie als je voornamelijk door gebruikers gegenereerde nieuwscontent publiceert die niet al formeel door de redactie is beoordeeld op je site.

Blog

Gebruik dit label voor je publicatie als die een blog is. Blogs worden meestal als zodanig aangeduid en houden zich aan de standaardopmaak voor blogs door de oudste berichten onderaan en de nieuwste berichten bovenaan weer te geven. In veel gevallen bevatten blogposts meer opinie-content. Bronnen die zichzelf hebben geïdentificeerd als blog, worden weergegeven met het label (blog) naast de naam van de publicatie.

Satire

Gebruik dit label voor je publicatie als je voornamelijk satirische berichten publiceert. Google Nieuws wil verschillende opinies en content aanbieden en bevat daarom satire, vaak humoristische of zeer overdreven artikelen die zijn bedoeld om sociaal commentaar te geven. We duiden dit soort artikelen aan met het label (satire), zodat gebruikers weten wanneer ze een satirisch artikel lezen.

Feitencontrole

Google Nieuws kan dit label toepassen op je content als je artikelen publiceert met content op het gebied van feitencontrole die wordt aangeduid met ClaimReview-opmaak van schema.org. Het gaat hier met name om overzichtsartikelen die meerdere feitencontrole-analyses bevatten binnen hetzelfde artikel. Met het label (feitencontrole) kunnen gebruikers content op het gebied van feitencontrole vinden in belangrijke nieuwsartikelen.

Wanneer je probeert te bepalen of je deze tag kunt toepassen op je artikel, kijk je of het artikel aan de volgende criteria voldoet. Deze eigenschappen beschouwen wij als kenmerken van sites voor feitencontrole:

  • De afzonderlijke, behandelbare claims en controles moet duidelijk worden aangegeven in het tekstgedeelte van artikelen over feitencontrole. Lezers moeten gemakkelijk kunnen begrijpen wat er is gecontroleerd en welke conclusies hieruit zijn getrokken.
  • De analyse moet transparant zijn over de gebruikte bronnen en methoden, met citaties en verwijzingen naar primaire bronnen.
  • In de artikeltitel moet duidelijk worden vermeld dat een claim wordt gecontroleerd, de titel moet de bereikte conclusies benoemen of gewoon aanduiden dat de content van het artikel uit feitencontrole bestaat.

Houd er rekening mee dat als we vaststellen dat sites niet goed aan de criteria voor de ClaimReview-opmaak voldoen, we naar eigen goeddunken kunnen besluiten de opmaak van die site te negeren of de site uit Google Nieuws te verwijderen.

Ga naar de Google Developers-pagina over feitencontrole voor meer informatie over het gebruik van de opmaak.

Was dit artikel nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?