Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính

Ngôn ngữ và vùng

Chúng tôi có hơn 70 ấn bản địa phương của Google Tin tức bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Để thay đổi ấn bản khi bạn đang truy cập trang chủ Google Tin tức, chỉ cần chọn một ấn bản ưa thích của bạn từ trình đơn thả xuống ở đầu trang.

Mỗi ấn bản đặc biệt được thiết kế riêng với tin tức dành cho những đối tượng đó và bạn có thể tìm thấy một danh sách đầy đủ các ấn bản có sẵn bên dưới. If we haven't included the region or language you're looking for, check back soon. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp Google Tin tức cho tất cả người dùng của chúng tôi trên toàn thế giới, vì vậy bạn có thể chờ để xem nhiều ấn bản bổ sung theo thời gian.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?