Yêu cầu đối với cấu trúc trang web

Nội dung có thể truy cập được

Trình thu thập thông tin của chúng tôi cần phải truy cập trang web của bạn để đưa nội dung của bạn vào Google Tin tức. Vui lòng đảm bảo rằng các thư mục lưu trữ bài viết của bạn không bị tệp robots.txt chặn và thẻ meta hoặc thông số tiêu đề không chặn quyền truy cập tới liên kết bài viết của bạn. Google Tin tức thu thập thông tin với cùng rô bốt giống như Google Web Search, tác nhân người dùng Googlebot.

Vui lòng đọc bài viết về rô bốt trong Trung tâm trợ giúp của chúng tôi nếu bạn cho rằng tệp robots.txt, thẻ meta hoặc thông số tiêu đề HTML của trang web của bạn có thể chặn trình thu thập thông tin của chúng tôi truy cập nội dung của bạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?