Yêu cầu đối với cấu trúc trang web

Các trang mục cố định

Nếu URL của các mục tin tức chính của bạn thay đổi hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng hoặc hằng quý, chúng tôi không thể đưa trang web của bạn vào Google Tin tức. URL tạm thời sẽ ngăn chúng tôi thu thập thông tin từ nội dung mới của bạn, vì chúng tôi không thể phát hiện URL mới nhất để thu thập thông tin. Trình thu thập thông tin tự động của chúng tôi có thể thu thập thông tin từ trang web tốt nhất khi URL của các mục tin tức chính của trang web không thay đổi. Nếu sau khi trang web của bạn đã được chấp nhận trong Google Tin tức mà mục tin tức chính của bạn thay đổi, vui lòng cho chúng tôi biết bằng cách báo cáo bản cập nhật.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích