Validere et nyhetsnettkart

Følgende XML-skjema definerer elementene og attributtene som kan vises i en nyhetsnettkartfil. Et nyhetsnettkart kan inneholde både nyhetsrelaterte elementer og kjernenettkartelementer. Du kan laste ned skjemaene fra koblingene nedenfor:

Det finnes en rekke verktøy du kan bruke til å validere strukturen på nettkartene basert på disse skjemaene. Du finner en liste over XML-beslektede verktøy på følgende plasseringer:

For at du skal kunne validere nyhetsnettkartfilen mot et skjema, behøver XML-filen flere overskrifter slik det er vist under:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
   xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
    http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd
    http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9
    http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9/sitemap-news.xsd">
 <url>
  ...
 </url>
</urlset>
Var denne artikkelen nyttig?
Hvordan kan vi forbedre den?