Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Từ khóa

Thẻ <keywords> được sử dụng để phân loại các bài viết bạn gửi đến Google Tin tức theo chủ đề. Dù không quy định số lượng từ khóa tối đa mà bạn có thể thêm vào mỗi bài viết nhưng nếu bạn chỉ định hàng tá từ khóa cho mỗi bài viết thì không hẳn sẽ hữu ích. Hãy phân tách các từ khóa của bạn bằng dấu phẩy như ví dụ bên dưới:

    <news:keywords>thể thao, bóng rổ đại học</news:keywords>

Từ khóa đề xuất:
Vui lòng lưu ý: tất cả các cụm từ được liệt kê dưới đây đều có thể làm các từ khóa, vì vậy bạn có thể sử dụng "Entertainment," "Book," hoặc cả hai từ khóa này để mô tả một bài viết. Bạn có thể sử dụng các từ khóa khác không được liệt kê tại đây; chúng tôi khuyên bạn sử dụng tiếng Anh nếu có thể.

 • Business
  • Companies
  • Economy
  • Industry
  • Markets
 • Education
 • Entertainment
  • Arts
  • Books
  • Celebrities
  • Movies
  • Music
  • TV
 • Headlines
 • Health
 • Humor
 • Legal
 • Lifestyle
  • Automotive
  • Culture
  • Food and Beverage
  • Home and Garden
  • Theater
  • Travel
 • Nation
 • Politics
 • Religion
 • Science
  • Environment
  • Geography
  • Space
 • Sports
  • American Football
  • Athletics
  • Badminton
  • Baseball
  • Basketball
  • Boxing
  • College Baseball
  • College Basketball
  • College Football
  • College Sports
  • Cricket
  • Cycling
  • Field Hockey
  • Golf
  • Handball
  • High School Sports
  • Ice Hockey
  • Olympics
  • Racing
  • Rugby
  • Soccer
  • Table Tennis
  • Tennis
 • Technology
  • Computing
  • Internet
  • Personal Technology
  • Video Games
 • Weird News
 • World
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?