Gửi các loại nội dung khác

Như chúng tôi đã đề cập ở các bài viết khác, Google Tin tức có một bộ nguyên tắc cụ thể và có thể không phù hợp cho mọi trang web muốn được đưa vào. Chúng tôi đánh giá cao sự thông cảm của bạn trong khi chúng tôi nỗ lực để cung cấp trải nghiệm đọc tin tốt nhất có thể cho người dùng.

Tuy nhiên, có thể có một số sản phẩm khác của Google phù hợp với trang web của bạn và nội dung của trang web. Tìm hiểu cách gửi nội dung của bạn tới nhiều sản phẩm của Google.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?