Vytvoření souboru Sitemap pro Zprávy Google

Pokyny pro soubory Sitemap pro Zprávy


Při vytváření souboru Sitemap pro Zprávy dodržujte následující pokyny:

  • Zahrňte adresy URL článků publikovaných za poslední dva dny. Články starší než dva dny můžete ze souboru Sitemap pro Zprávy odebrat, ale v indexu zůstanou po standardní dobu 30 dní.
  • Soubor Sitemap pro Zprávy průběžně aktualizujte nově zveřejněnými články. Zprávy Google procházejí soubory Sitemap pro Zprávy stejně často jako ostatní části vašeho webu.
  • Přidat můžete až 1 000 adres URL. Pokud chcete zahrnout více adres, můžete je rozdělit do několika souborů Sitemap a spravovat pomocí indexu souborů Sitemap. Použijte formát XML, který poskytuje protokol Sitemap. Do složky Sitemap nezahrnujte více než 50 000 souborů Sitemap. Tato omezení pomáhají zajistit, aby váš webový server nepoužíval velké soubory.
  • Stávající soubor Sitemap aktualizujte novými adresami URL článků. Nevytvářejte nový soubor Sitemap kvůli každé aktualizaci. 
  • K vytvoření souboru Sitemap pro Zprávy nepoužívejte Generátor souborů Sitemap Google. Generátor by zahrnul i adresy URL, které neodpovídají žádným konkrétním zpravodajským článkům.

Vzorový zápis souboru Sitemap

Soubor Sitemap pro Zprávy vychází z protokolu Sitemap. Příklad zápisu souboru Sitemap pro Zprávy:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>Deník XY</news:name> <news:language>en</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Společnosti A a B jednají o fúzi</news:title> </news:news> </url> </urlset>

Weby se souborem Sitemap pro Zprávy nejsou ve výsledcích hodnocení favorizovány. Zprávy Google vyhledávají a označují domovské stránky a sekce zpravodajských serverů normálním procházením, které nebere ohled na dostupnost souboru Sitemap pro Zprávy.

Odeslání souboru Sitemap

Když vytvoříte soubor Sitemap pro Zprávy, odešlete jej prostřednictvím služby Search Console. Další informace o správě souborů Sitemap najdete v centru nápovědy služby Search Console. Doporučujeme nahrát vytvořený soubor Sitemap do adresáře nejvyšší úrovně, který obsahuje vaše zpravodajské články.

Definice značek specifických pro Zprávy

Prostudujte si značky Zpráv Google pro soubory Sitemap níže:

Značky Povinné? Popis
<publication> Ano

Publikační zdroj, ve kterém se článek zobrazuje. Má dvě povinné podřízené značky: <name><language>
<name> je název publikace zpráv. Musí se přesně shodovat s názvem, který se zobrazuje u vašich článků na adrese news.google.com bez údajů uvedených v závorce.
<language> je jazyk vaší publikace. Použijte kód jazyka podle normy ISO 639 (2 nebo 3 písmena).

Výjimka: Pro zjednodušenou čínštinu se používá kód zh-cn a pro tradiční čínštinu kód zh-tw.

<publication_date> Ano Datum vydání článku ve formátu W3C. Používá se buď formát „úplné datum“ (RRRR-MM-DD), nebo formát „úplné datum a hodiny, minuty a sekundy“ s určením časového pásma (RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD) Uvádějte datum a čas původního zveřejnění článku na webu. Nezadávejte místo něj čas, kdy byl článek přidán do souboru Sitemap.

Náš prohledávač přijme jakýkoli z následujících formátů:
  • Datum dokončení: RRRR-MM-DD (např. 1997-07-16)
  • Úplné datum a hodiny a minuty: RRRR-MM-DDThh:mmTZD (např. 1997-07-16T19:20+01:00)
  • Úplné datum a hodiny, minuty a sekundy: RRRR-MM-DDThh:mm:ssTZD (např. 1997-07-16T19:20:30+01:00)
  • Úplné datum a hodiny, minuty, sekundy a desetiny sekundy: RRR-MM-DDThh:mm:ss.sTZD (např. 1997-07-16T19:20:30.45+01:00)
<title> Ano Název zpravodajského článku.
Tip: Název může být z prostorových důvodů při zobrazení ve Zprávách Google zkrácen. Uveďte název článku přesně tak, jak je uveden na vašich stránkách. Ve značce „title“ neuvádějte jméno autora ani název publikačního zdroje či datum vydání článku.
 
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?