Crear un mapa del lloc de Notícies

Directrius sobre el mapa del lloc de Notícies


Quan creeu un mapa del lloc de Notícies, heu de complir aquests requisits:

  • Incloeu els URL dels articles publicats els dos darrers dies. Podeu suprimir articles del mapa del lloc de Notícies al cap de dos dies, però es mantindran a l'índex el període habitual de 30 dies.
  • Actualitzeu el mapa del lloc de Notícies amb articles nous a mesura que es publiquin. Google Notícies rastreja els mapes del lloc de Notícies amb la mateixa freqüència que la resta del lloc web.
  • Podeu afegir fins a 1.000 URL complets; per incloure'n més, dividiu-los en diversos mapes de lloc i utilitzeu un fitxer d'índex de mapes de lloc per gestionar-los. Utilitzeu el format XML proporcionat al protocol de mapes de lloc. No inclogueu més de 50.000 mapes de lloc al fitxer. Aquests límits ajuden a garantir que el servidor web no utilitzi fitxers grans.
  • Actualitzeu el mapa de lloc actual amb els URL dels articles nous. No creeu un mapa de lloc amb cada actualització. 
  • No feu servir el Generador de mapes del lloc de Google per crear un mapa del lloc de Notícies, ja que inclou URL que no corresponen específicament a articles de notícies.

Exemple d'entrada de mapa de lloc

Els mapes del lloc de Notícies fan servir el protocol de mapes del lloc. A continuació, teniu un exemple d'entrada del mapa del lloc de Notícies:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"> <url> <loc>http://www.example.org/business/article55.html</loc> <news:news> <news:publication> <news:name>VilaExemple</news:name> <news:language>ca</news:language> </news:publication> <news:publication_date>2008-12-23</news:publication_date> <news:title>Empreses A i B en converses de fusió</news:title> </news:news> </url> </urlset>

Els llocs web amb un mapa del lloc de Notícies no es tracten de manera preferent als resultats de classificació. Google Notícies utilitzarà mètodes de rastreig normals per cercar i etiquetar les pàgines d'inici i les seccions de tots els llocs web de notícies, independentment de si disposen d'un mapa del lloc de Notícies o no.

Enviar un mapa de lloc

Quan hàgiu creat el mapa del lloc de Notícies, envieu-lo mitjançant Search Console. Aneu al Centre d'ajuda de Search Console per obtenir més informació sobre com podeu gestionar els mapes de lloc. Us recomanem que pengeu el mapa de lloc al directori de nivell més alt que contingui els articles de notícies.

Definicions d'etiquetes específiques de Google Notícies

A continuació podeu consultar les etiquetes de Google Notícies per a mapes del lloc:

Etiqueta És obligatòria? Descripció
<publication>

Publicació en què s'inclou l'article. Té dues etiquetes secundàries obligatòries: <name> i <language>
<name> és el nom de la publicació de notícies. Ha de coincidir exactament amb el nom que figura als articles a news.google.com, sense tenir en compte els elements entre parèntesis.
L'etiqueta <language> és l'idioma de la publicació. Feu servir un codi d'idioma ISO 639 (dues o tres lletres).

Excepció: per a xinès simplificat, utilitzeu "zh-cn" i per a xinès tradicional, "zh-tw".

<publication_date> Data de publicació de l'article en format W3C. Utilitzeu el format "data completa" (YYYY-MM-DD) o el format "data completa més hores, minuts i segons" amb el format del designador de zona horària (YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD). Especifiqueu la data i l'hora originals en què l'article es va publicar al lloc web. No especifiqueu l'hora en què l'article es va afegir al mapa del lloc.

El nostre rastrejador accepta els formats següents:
  • Data completa: YYYY-MM-DD (1997-07-16)
  • Data completa, més hores i minuts: YYYY-MM-DD (1997-07-16T19:20+01:00)
  • Data completa, més hores, minuts i segons: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
  • Data completa, més hores, minuts, segons i una fracció decimal d’un segon: YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD (1997-07-16T19:20:30+01:00)
<title> Títol de l'article de notícies.
Consell: pot ser que, per motius d'espai, el títol s'escurci quan es mostra a Google Notícies. Incloeu el títol de l'article tal com figura al lloc web. No inclogueu el nom de l'autor, el nom de la publicació ni la data de publicació a l'etiqueta de títol.
 
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?