Etiketlerin anlamları

Etiketler, haber sitenizin farklı bölümlerinin içeriğini tanımlayan ve içeriğinizin sınıflandırılmasına yardımcı olması için Google'a ipuçları olarak sunulan, önceden tanımlanmış bir terimler kümesidir. İçerik oluşturma konusunda tüm dünyada yaşanan hızlı değişikliklere rağmen kullanıcılara ihtiyaç duydukları bilgilere erişmeleri için faydalı yöntemler sunmayı umuyoruz.

Bazen etiket uygulaması, Yayıncı Merkezi'nde yayıncının seçtiği uygun etiketler veya HTML işaretlemesindeki etiketlerin uygulanmasıyla bildirilir. Sistemlerimiz içeriğinizin belirli bir etiket türüne uygun olduğunu belirlerse Google algoritmik olarak etiket uygulamayı tercih edebilir veya etmeyebilir.

Önemli: Belirli bir etiketin siteniz için uygun olmadığını düşünüyorsanız Google Haberler ekibiyle iletişime geçin. Kullanıcıların okumak istedikleri içeriği anlayıp seçmelerine yardımcı olmak için sürekli olarak yeni etiketler ekliyoruz. Bu makalede listelenmeyen etiketler algoritmik olarak uygulanır.

Etiket ne zaman uygulanmalı?

Yayıncı Merkezi'ndeki yayınınızla ilgili kayıtlarımızı görüntülediğinizde, sitenizdeki veya sitenizin bazı bölümlerindeki içerik için uygun olan tüm etiketleri seçin.

Etiketleri birkaç farklı şekilde uygulayabilirsiniz:

  • Yayınladığınız tüm içeriğe uygunsa alan adı düzeyinde etiketler ekleyin. Örneğin, theonion.com tüm alan adını hiciv olarak etiketler.
  • "Görüş" veya "Hiciv" bölümlerinizi belirtmek için bölüm düzeyinde etiketler uygulayın. Örneğin, pennlive.com/opinion yalnızca pennlive.com içindeki o bölümü fikir olarak etiketler.
  • Tek bir bölüme birden çok etiket eklemek için o bölümü birden çok kez ekleyin.

Etiket türleri

Önemli: Bu etiketler, Google'ın içeriğinizi daha iyi sınıflandırmasına yardımcı olan önerilerdir. Algoritmalarımız bunların alakasız olduğunu belirlerse haber alanlarındaki içeriğinizde görünmeyebilirler.

Aşağıda etiket türleriyle ilgili örnekler verilmiştir:

Görüş
Alan adlarını veya sitelerinin bir bölüm URL'sini görüş olarak tanımlayan yayıncılar, Google Haberler'de yayın adlarının yanında bir “Görüş” etiketi ile birlikte görünebilir. Tüm içeriğiniz görüşü oluşturuyorsa bu etiketi alan adı düzeyinde uygulayın. Bu etiketi, sitenizin belirli bir bölüm URL'sine de uygulayabilirsiniz.
Hiciv

Kendilerini hiciv olarak tanımlayan yayıncılar, Google Haberler'de yayın adlarının yanında bir "Hiciv" etiketiyle görünebilir. Bu etiketi, öncelikli olarak hiciv içeriği yayınladığınız alan adı düzeyinde uygulayın. Bu etiketi, sitenizin belirli bir bölüm URL'sine de uygulayabilirsiniz.

Kullanıcı tarafından oluşturuldu

Kendilerini bu etiketle tanımlayan yayıncılar, Google Haberler'de yayın adlarının yanında "Kullanıcı tarafından oluşturuldu" etiketiyle görünebilir. Sitenizde çoğunlukla kullanıcı tarafından oluşturulmuş, haber değeri taşıyan ve yayınlanmadan önce bir editör tarafından gözden geçirilmiş içerikler yayınlıyorsanız yayınınıza bu etiketi uygulayın. Bu etiketi, sitenizin belirli bir bölüm URL'sine de uygulayabilirsiniz.

Basın duyurusu

Kendilerini bu etiketle tanımlayan yayıncılar, Google Haberler'de yayın adlarının yanında "Basın açıklaması" etiketiyle görünebilir. Sitenizde veya bir alan adında (örneğin, www.kodak.com/lk/en/corp/press_center) öncelikle basın açıklamaları yayınlıyorsanız alan adınıza bu etiketi uygulayın. Bu etiketi, sitenizin belirli bir bölüm URL'sine de uygulayabilirsiniz.

Blog

Kendilerini blog olarak tanımlayan yayıncılar, Google Haberler'de yayın adlarının yanında "Blog" etiketiyle görünebilir. Öncelikle haber değeri taşıyan bloglar yayınlıyorsanız alan adınıza bu etiketi uygulayın. Bu etiketi, sitenizin belirli bir bölüm URL'sine de uygulayabilirsiniz.

Etiket ekleme ve yönetme

Google'ın, oluşturduğunuz içerik türünü tanımlamasına yardımcı olmak için bu etiketleri alan adı veya bölüm düzeyinde içerik etiketlerinizle ilişkilendirebilirsiniz. İçerik etiketlerini yönetme hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bir etiket, içerik etiketinden kaldırılamaz. Bir etiketi silmek istiyorsanız onun ilişkilendirildiği içerik etiketini silmeniz gerekir. İçerik etiketlerini nasıl sileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinin.

Doğruluk kontrolü

Bu etiket, schema.org ClaimReview işaretlemesi ile belirtilen doğruluğu kontrol edilmiş içerikler barındıran yayınlanmış haberler (örneğin, tek bir makalede birden çok doğruluk kontrol analizi içeren toplama haberler) için geçerlidir. Doğruluğu kontrol edilmiş içerikler barındıran haberler yayınladıysanız Google Haberler bu etiketi içeriğinize uygulayabilir. "Doğruluk kontrolü" etiketi, kullanıcıların önemli haberlerde doğruluk kontrol içeriğini bulmalarına yardımcı olur.

Makalenizde bu etiketi kullanmanızın gerekip gerekmediğini belirlemek için aşağıdaki doğruluk kontrol ölçütlerini kullanın:

  • Okuyucuların nelerin kontrol edildiğini ve hangi sonuçlara ulaşıldığını anlayabilmesi için farklı, kullanıcıya özel talepler ve kontroller makalenin gövdesinde kolayca bulunabilmelidir.
  • Analizlerde kaynaklar ve yöntemler izlenebilir ve şeffaf bir şekilde belirtilmeli, birincil kaynaklardan yapılan alıntılar ve referanslar sunulmalıdır.
  • Makale başlıklarında bir iddianın incelenmekte olduğu belirtilmeli, ulaşılan sonuç ifade edilmeli veya basitçe makalenin doğruluğu kontrol edilmiş içerikler barındırdığı açıklanmalıdır.
  • Doğruluğu kontrol edilmiş içerikler barındıran sitelerde işaretlenmiş birkaç doğruluk kontrol makalesi olmalıdır.

ClaimReview işaretlemesinin ölçütlerine uymayan siteler tespit edersek sitenin işaretlemesini yok sayabilir veya siteyi Google Haberler'den kaldırabiliriz.

İşaretlemenin kullanımı hakkında daha fazla bilgi için Google Developers doğruluk kontrol sayfasını ziyaret edin.

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
3156274150069156067
true
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
true
true
true
100499