Powiadomienie

Niedawno ogłosiliśmy aktualizację stron publikacji. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Co oznaczają poszczególne etykiety

Etykiety to zestaw gotowych terminów opisujących zawartość różnych części witryny z wiadomościami. W Google pełnią one funkcję wskazówek pomagających klasyfikować treści. Chcemy zapewnić użytkownikom wygodny dostęp do potrzebnych informacji pomimo dynamicznych zmian w środowisku treści tworzonych na całym świecie.

Czasami dodanie określonej etykiety zależy od tego, jakie tagi wybrał wydawca w Centrum wydawców lub jakich tagów użyto w kodzie HTML. Jeśli nasze systemy określą, że Twoje treści odpowiadają konkretnemu typowi etykiety, nasze algorytmy mogą przydzielić treściom taką etykietę.

Ważne: jeśli Twoim zdaniem jakaś etykieta nie pasuje do Twojej witryny, skontaktuj się z zespołem Wiadomości Google. Stale dodajemy nowe etykiety, by ułatwić czytelnikom wybór odpowiednich treści. Etykiety niewymienione w tym artykule są przypisywane przez algorytm.

Kiedy stosować etykiety

Wyświetl swoją publikację w Centrum wydawców i wybierz wszystkie etykiety odpowiadające zawartości witryny lub jej części.

Etykiety możesz dodawać na kilka różnych sposobów:

  • Dodaj etykiety na poziomie domeny, jeśli dotyczą wszystkich treści, które publikujesz. Na przykład theonion.com może przypisać całej domenie etykietę „Satyra”.
  • Aby oznaczyć sekcje jako „Opinia” lub „Satyra”, przypisz etykiety na poziomie sekcji. W przypadku sekcji pennlive.com/opinion byłaby to etykieta „Opinia”.
  • Aby dodać wiele etykiet do jednej sekcji, dodaj ją wielokrotnie.

Typy etykiet

Ważne: te etykiety są sugestiami, które pomagają nam lepiej klasyfikować Twoje treści. Jeśli jednak nasze algorytmy uznają etykiety za nietrafne, mogą nie pokazywać się one razem z Twoimi treściami w miejscach wyświetlania wiadomości.

Przykładowe typy etykiet:

Opinie
W przypadku wydawców, którzy wskazali domenę lub adres URL sekcji w witrynie jako opinię, obok ich nazwy publikacji w Wiadomościach Google może pokazywać się etykieta „Opinia”. Jeśli wszystkie Twoje materiały są opinią, zastosuj tę etykietę na poziomie domeny. Możesz też przypisać tę etykietę określonej sekcji adresu URL w witrynie.
Satyra

Jeśli artykuł pochodzi od wydawcy określającego swoje materiały jako satyrę, obok nazwy publikacji w Wiadomościach Google może pojawić się etykieta „Satyra”. Przypisz tę etykietę na poziomie domeny, na której głównie publikujesz tego typu treści. Możesz też przypisać tę etykietę określonej sekcji adresu URL w witrynie.

Wygenerowane przez użytkownika

W przypadku wydawców, którzy określają swoje materiały przy użyciu tej etykiety, obok nazwy publikacji w Wiadomościach Google może pojawić się etykieta „Wygenerowane przez użytkownika”. Przypisz tę etykietę do swojej publikacji, jeśli zamieszczasz w niej głównie ciekawe treści użytkowników, które przeszły już przez formalny proces opiniowania redakcyjnego w witrynie. Możesz też przypisać tę etykietę określonej sekcji adresu URL w witrynie.

Komunikat prasowy

W przypadku wydawców, którzy określają swoje materiały przy użyciu tej etykiety, obok nazwy publikacji w Wiadomościach Google może pojawić się etykieta „Komunikat prasowy”. Przypisz tę etykietę, jeśli w swojej witrynie lub domenie publikujesz głównie komunikaty prasowe (np. www.kodak.com/lk/en/corp/press_center). Możesz też przypisać tę etykietę określonej sekcji adresu URL w witrynie.

Blog

Jeśli artykuł pochodzi od wydawcy określającego swoje materiały jako blogi, obok nazwy publikacji w Wiadomościach Google może pojawić się etykieta „Blog”. Przypisz tę etykietę do swojej domeny, jeśli zamieszczasz w niej głównie ciekawe blogi. Możesz też przypisać tę etykietę do określonej sekcji adresu URL w witrynie.

Dodawanie etykiet i zarządzanie nimi

Aby pomóc nam rozpoznać rodzaj publikowanych treści, możesz powiązać nasze etykiety ze swoimi etykietami treści (na poziomie domeny lub sekcji). Więcej informacji o zarządzaniu etykietami treści

Etykiety nie można usunąć z etykiety treści. Jeśli chcesz usunąć etykietę, musisz usunąć powiązaną z nią etykietę treści. Więcej informacji o usuwaniu etykiet treści

Informacje zweryfikowane

Ta etykieta dotyczy opublikowanych przez Ciebie artykułów zawierających zweryfikowane treści, w których używasz znaczników ClaimReview w standardzie schema.org. Na przykład dotyczy to artykułów podsumowujących, które zawierają wiele analiz weryfikujących informacje. Zespół Wiadomości Google może przypisać tę etykietę do Twoich materiałów, jeśli publikujesz artykuły ze zweryfikowanymi treściami. Etykieta „Informacje zweryfikowane” ułatwia użytkownikom znalezienie materiałów ze zweryfikowanymi informacjami w popularnych artykułach.

Aby sprawdzić, czy należy używać tego tagu z artykułem, posłuż się kryteriami dotyczącymi informacji zweryfikowanych:

  • Poszczególne omawiane stwierdzenia i dotyczące ich uwagi są dobrze widoczne w treści artykułów. Czytelnicy powinni mieć możliwość szybkiego zorientowania się, co zostało zweryfikowane i jakie są wnioski.
  • Analiza musi mieć podane źródło pochodzenia oraz zawierać wyraźne informacje o wykorzystanych źródłach i metodach wraz z cytatami i odnośnikami do głównych źródeł.
  • Tytuł musi wskazywać, że artykuł zawiera zweryfikowane informacje lub analizuje jakieś stwierdzenie, bądź informować o uzyskanych wnioskach.
  • Witryny ze zweryfikowaną zawartością muszą zawierać kilka artykułów oznaczonych jako zawierające zweryfikowane informacje.

Jeśli okaże się, że jakaś witryna nie spełnia kryteriów stosowania znacznika ClaimReview, możemy usunąć ją z Wiadomości Google lub zignorować znajdujące się w niej znaczniki.

Aby dowiedzieć się więcej o używaniu tego znacznika, odwiedź stronę dotyczącą informacji zweryfikowanych w witrynie Google Developers.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
8470396898417385513