Google Haberler'den engellenmesi gereken içerik

Google Haberler, orijinal habercilik içeriğine erişim sağlamayı amaçlar. Bu amaca ulaşmak için Google Haberler'de yer alan yayıncılar aşağıdaki gibi belirli içerik türlerini engellemelidir. Diğer içerik türlerinin de engellenmesi veya standart kullanımından faydalanılması önerilir.

Yeniden yayınlanan içeriği engellemeyi veya standart kullanımını düşünün

Yeniden yayınlama, bir yayıncının orijinal bir çalışmanın tamamını yeniden yayınlanmak için başka bir yayıncıdan veya yayının yazarından izin almış olduğunu ifade eder. Örneğin, diğer yayınlarla ortak kullanılan haber servislerinin materyalleri veya kamu alanı kaynaklarından alınanlar bu tür çalışmalardır. 

Google Haberler, materyalleri yeniden yayınlayanlara bu tür içeriği proaktif olarak engellemeyi veya standart etiket kullanımından faydalanmayı önerir. Böylece orijinal içeriği daha iyi tanımlayıp katkıda bulunanları uygun şekilde belirtebiliriz.

Kendi içeriklerini başkalarının yeniden yayınlamasına izin veren yayıncılar, orijinal sürümün Google Haberler'de daha iyi performans göstermesini sağlamak için yeniden yayınlayanlardan içeriğiengellemelerini veya standart etiket kullanımından faydalanmalarını isteyebilir.

İçerik paylaşan haber sitesi ağı işleten yayıncıların, hangi makaleyi orijinal olarak kabul ettiklerini seçmeleri ve yinelenenleri engellemeyi veya orijinal makaleye işaret etmek içinstandart etiket kullanımından faydalanmayı düşünmeleri önerilir.

Bazı durumlarda, yeniden yayınlama telif hakkı ihlali anlamına gelebilir. Başka bir yayıncının telif haklarını ihlal ettiğini düşünen yayıncılar, bu tür materyallerin Google Haberler'den kaldırılması için yasal talepte bulunabilir. Telif hakkı sayfamızda daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Toplama içeriği engelleme

İçerik toplama genellikle, açık izin almadan başka bir siteden, çoğu zaman otomatik olarak, önemli miktarda materyal almak anlamına gelir. İçerik toplama ayrıca, özünde orijinalin reprodüksiyonunu yapmak olan, eş anlamlı kelimeler kullanarak veya diğer kelime değişiklikleriyle orijinal içeriğin yeniden biçimlendirilmesini de içerir. Yayıncılar, orijinal bir çalışmanın tümünden veya tamamına yakınından içerik toplayan ve belirgin ya da açık katma değer sağlamayan içeriği engellemelidir.

Ücretli ve yapay bağlantıları engelleme

Yayıncılar, sıralama amacıyla satılan veya başka bir şekilde bağlantı düzeniyle ilgili kuralları ihlal eden bağlantıları engellemelidir.. Yayıncılar ayrıca, bağlantı oluşturmanın birincil hedef olabileceği geniş çapta yeniden yayınlaması için ortak kullanıma açık içeriklerdeki bağlantıları da engellemelidir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?