Tránh thu thập sai tiêu đề tin bài

Google Tin tức quét tìm các trang tin bài của bạn và tự động hiển thị nội dung mà trình thu thập thông tin xác định là tiêu đề chính xác cho nội dung của bạn. Hãy làm theo các phương pháp hay nhất để giúp trình thu thập thông tin của chúng tôi trích xuất đúng tiêu đề từ nội dung của bạn.

Các phương pháp hay nhất

Để đảm bảo hệ thống của chúng tôi hiển thị chính xác tiêu đề tin bài của bạn trong Google Tin tức, hãy làm theo các đề xuất sau:

  • Đặt tiêu đề tin bài ở vị trí nổi bật phía trên nội dung tin bài, chẳng hạn như trong thẻ <h1>
  • Khớp tiêu đề của trang tin bài (trong thẻ HTML <title>) với tiêu đề của tin bài (trong <h1> hoặc tương đương)
  • Khớp văn bản liên kết trỏ đến tin bài trong các trang mục của bạn với tiêu đề của tin bài/trang
  • Tránh sử dụng tiêu đề tin bài hoặc chuỗi con của tiêu đề làm siêu liên kết hoạt động trong trang tin bài
  • Không sử dụng ngày hoặc giờ trong tiêu đề tin bài
  • Tiêu đề tin bài phải chứa ít nhất 10 ký tự và bao gồm từ 2 đến 22 từ
  • Không sử dụng số đứng đầu (đôi khi tương ứng với một khóa truy cập) trong văn bản liên kết của tiêu đề để đảm bảo rằng tiêu đề tin bài của bạn hiển thị chính xác trên thiết bị di động

Mặc dù chúng tôi không thể đảm bảo sẽ bao gồm tất cả tin bài trên trang web của bạn, nhưng những đề xuất này có thể giúp tăng khả năng trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ trích xuất đúng tiêu đề.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?