Pojavljivanje u Najaktualnijim vijestima

"Najaktualnije vijesti" odjeljak su koji se prikazuje na Google pretraživanju svaki put kad naši automatizirani sustavi utvrde da je neki upit posebno orijentiran na vijesti i da se može prikazati relevantan i kvalitetan sadržaj vijesti.

To što je neki sadržaj na Google vijestima ne predstavlja jamstvo da će se pojaviti i u Najaktualnijim vijestima. Sadržaj se bira automatski, ako se smatra relevantnim za prikazivanje. 

Izdavači ne moraju raditi ništa posebno da bi ih se uzelo u obzir za to područje. Trebaju samo stvarati kvalitetan sadržaj i pridržavati se pravila o sadržaju za Google vijesti. No da bi se uzeo u obzir za odjeljak rotirajućeg izbornika Najaktualnijih vijesti na mobilnim uređajima, sadržaj treba biti objavljen u AMP formatu sa strukturiranim podacima za članke (podrška za ostale formate slične AMP-u bit će dostupna u budućnosti). Izvješće o statusu AMP-a na usluzi Search Console može pomoći izdavačima da pronađu sadržaj s poteškoćama s AMP-om.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?