Ngày của tin bài không chính xác

Nếu trình thu thập thông tin của chúng tôi không tìm được ngày của tin bài hoặc xác định rằng tin bài được xuất bản cách đây hơn 2 ngày, thì chúng tôi có thể không đưa tin bài đó vào Google Tin tức. Nếu nghi ngờ điều này đang xảy ra với các tin bài mới của mình, thì bạn nên làm theo các mẹo sau để hiển thị ngày rõ ràng hơn và giúp hệ thống của chúng tôi đưa nội dung của bạn vào:

  • Đặt ngày tháng và thời gian rõ ràng cho mỗi tin bài của bạn ở giữa tiêu đề của tin bài và văn bản của tin bài trong một dòng HTML riêng. Làm điều này sẽ giúp trình thu thập tin tức của chúng tôi xác định chính xác ngày xuất bản cho tin bài của bạn.
  • Xóa bất kỳ ngày nào khác khỏi HTML của trang tin bài để trình thu thập thông tin không nhầm chúng với thời gian xuất bản chính xác.
  • Nếu bạn đã tạo sơ đồ trang web Google Tin tức, thì cần nhập thẻ <publication_date> vào mục nhập sơ đồ trang web của tin bài này. Mỗi URL cần phải bao gồm cả ngày xuất bản của tin bài ở định dạng W3C.

Hãy đảm bảo cung cấp cho chúng tôi ngày đầu tiên tin bài xuất hiện trên trang web của bạn. Nếu không có ngày của tin bài trên sơ đồ trang web, thì chúng tôi sẽ không đưa tin bài đó vào Google Tin tức. Trong trường hợp này, bạn sẽ thấy lỗi "Không tìm thấy ngày" hoặc "Ngày quá cũ" đối với tin bài trong Search Console.

Ngày và giờ của tin bài hiển thị trên Google Tin tức phản ánh thời điểm chúng tôi bắt đầu thu thập thông tin tin bài và có thể không trùng với ngày xuất bản.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?