Thay đổi miền

Khi bạn có kế hoạch thay đổi tên miền của mình, hãy cho chúng tôi biết. Việc thay đổi miền của trang web mà không thông báo cho chúng tôi có thể làm cho trang web của bạn bị loại khỏi chỉ mục tin tức của chúng tôi. Để giúp bạn tránh được sự cố gián đoạn quá trình thu thập thông tin một cách hiệu quả nhất, vui lòng làm theo các bước sau:

  1. Sau khi hoàn thành quá trình chuyển đổi, hãy gửi URL trang web mới của bạn.
  2. Nhóm của chúng tôi sẽ cho bạn biết các bước tiếp theo tùy vào tính chất thay đổi trang web của bạn. Đối với một số loại thay đổi, chúng tôi sẽ ngay lập tức thay đổi URL trang web của bạn. Đối với các thay đổi khác, chúng tôi phải đánh giá trang web của bạn để đảm bảo chất lượng.
  3. Sau khi thực hiện thay đổi, bạn có thể xác minh để đảm bảo rằng các bài viết từ miền mới của bạn đã được bao gồm.
  4. Sau khi xác minh quyền sở hữu cho miền mới của mình, hãy cập nhật bản ghi URL mục và nhãn đã liên kết trong Trung tâm xuất bản của Google Tin tức.
  5. Nếu bạn đang sử dụng Sơ đồ trang web Google Tin tức (được đề xuất), hãy tạo sơ đồ trang web tin tức bằng miền mới của mình và gửi lại sơ đồ trang web tin tức đó vào Search Console.

Chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc thay đổi miền sẽ không làm gián đoạn quá trình xử lý các bài viết của bạn, nhưng các bước này sẽ giúp giảm thiểu khả năng bị gián đoạn.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?