Indeksowanie wersji HTTPS artykułów

Protokół HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) pozwala użytkownikom na bezpieczniejsze korzystanie z witryny, chroniąc integralność i poufność ich danych. Zachęcamy do stosowania protokołu HTTPS. Zabezpiecza on połączenie użytkowników z Twoją witryną. Dowiedz się więcej o protokole HTTPS.

Aby Wiadomości Google indeksowały treści w wersji HTTPS, opublikuj artykuły przy użyciu adresów URL w formacie HTTPS. Zalecamy też przekierowanie adresów URL w formacie HTTP do adresów HTTPS. W Centrum wydawców Wiadomości Google zazwyczaj nie trzeba podawać adresów HTTPS. Zindeksujemy artykuły pod adresami HTTPS (jeśli takie istnieją), nawet jeśli adresy witryny i sekcji zostały podane w postaci HTTP.

Używanie protokołu HTTPS z Mapą witryny dla Wiadomości Google

Protokół używany w mapie witryny powinien odpowiadać protokołowi adresu URL witryny w Centrum wydawców (np. jeśli adresy URL w mapie witryny zaczynają się od https://, URL w Centrum wydawców również powinien mieć przedrostek https://). Jeśli chcesz zmienić wersję adresu URL, by była zgodna z mapą witryny, skontaktuj się z nami.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?