Chính sách của Google Tin tức

Chính sách về hành vi và nội dung của chúng tôi giúp đảm bảo mang lại trải nghiệm tích cực cho cả người dùng lẫn đối tác xuất bản. Để đủ điều kiện xuất hiện trên Google Tin tức hoặc các nền tảng tin tức, nội dung phải tuân thủ các phương pháp hay nhất áp dụng cho trang bài viết. Nội dung không được vi phạm chính sách chung của Google Tìm kiếm hoặc chính sách dành cho các tính năng cụ thể của Tìm kiếm, bao gồm:

 • Nội dung nguy hiểm
 • Thủ đoạn lừa đảo
 • Nội dung quấy rối
 • Nội dung kích động thù địch
 • Nội dung truyền thông bị bóp méo
 • Nội dung y tế
 • Nội dung khủng bố
 • Nội dung khiêu dâm
 • Nội dung bạo lực và đẫm máu
 • Ngôn từ khiếm nhã và thô tục

Tìm hiểu thêm về các chính sách nội dung dành cho Google Tìm kiếm.

Google Tin tức cũng có những chính sách riêng theo từng tính năng sau:

Quảng cáo và nội dung được tài trợ

Quảng cáo và nội dung được trả tiền để quảng cáo khác trên các trang không được vượt quá lượng nội dung của bạn. Chúng tôi không cho phép những nội dung che giấu việc được tài trợ hoặc giả làm nội dung độc lập, nội dung xã luận. Cần phải cho độc giả biết rõ hình thức tài trợ, bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền sở hữu, lợi ích liên kết, khoản thanh toán hoặc sự hỗ trợ vật chất. Chủ đề của nội dung được tài trợ không được tập trung vào nhà tài trợ khi chưa tiết lộ rõ ràng.

Nội dung gây hiểu lầm

Chúng tôi không cho phép nội dung xem trước đánh lừa để người dùng tương tác với nội dung đó bằng cách hứa hẹn cung cấp những chi tiết không có trong nội dung chính.

Tính minh bạch

Khách truy cập vào trang web của bạn muốn tin tưởng và hiểu rõ về những người viết bài và xuất bản nội dung mà họ đọc. Vậy nên, các nguồn tin tức trên Google phải cung cấp:

 • Dòng tên tác giả và ngày tháng rõ ràng
 • Thông tin về tác giả, ấn bản và nhà xuất bản
 • Thông tin về công ty hoặc mạng lưới tài trợ nội dung
 • Thông tin liên hệ

Tìm hiểu thêm về chính sách của chúng tôi liên quan đến tính minh bạch áp dụng cho Google Tin tức.

Khi phát hiện thấy nội dung hoặc hành vi vi phạm các chính sách này, chúng tôi có thể xoá nội dung đó khỏi các nền tảng tin tức. Nếu một trang web vi phạm nhiều lần hoặc vi phạm nghiêm trọng, thì trang đó có thể không đủ điều kiện xuất hiện trên các nền tảng tin tức của chúng tôi nữa.

Chúng tôi có thể áp dụng ngoại lệ cho các chính sách này khi cân nhắc tính nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, tư liệu hay khoa học hoặc trong trường hợp có những lợi ích đáng kể khác cho cộng đồng.

Lưu ý: Những chính sách này chỉ áp dụng cho các nền tảng tin tức. Nội dung không đủ điều kiện xuất hiện trên các nền tảng tin tức có thể tiếp tục xuất hiện ở nơi khác trong công cụ Tìm kiếm, miễn là nội dung và hành vi đó tuân thủ mọi chính sách có liên quan.

Tìm các biện pháp thủ công áp dụng cho trang web tin tức

Nếu trang web của bạn vi phạm chính sách nội dung của Google Tin tức, thì bạn có thể tìm thấy các biện pháp thủ công áp dụng cho trang web của mình trong phần “Bảo mật và biện pháp thủ công” trong tài khoản Search Console.

Tìm hiểu thêm về các loại lỗi vi phạm và cách khắc phục.

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
4862804250400461147
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
100499