Google Haberler politikaları

Kullanıcıların yeni, orijinal ve amaçlı içerik açısından önemli bir kaynak olabilecek bağımsız ve orijinal çalışmalara imza atmaktan vazgeçmeyen yayıncıların haberlerini bulmasını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. İçerik ve davranış politikalarımız hem kullanıcılarımız hem de yayıncı ortaklarımız için olumlu bir deneyim sağlamada önemli rol oynar. Haber alanlarında görünmeye uygun olması için sitelerin hem Google'ın Web Yöneticisi Yönergeleri'ne hem de aşağıdaki haber politikalarına uygun olması gerekir.

Bu içerik politikalarını ihlal eden içerikler bulduğumuzda bunları kaldırarak En Çok Okunan Haberler veya Google Haberler uygulamalarımız gibi haber alanlarında görünmesini engelleyebiliriz. Tekrarlanan veya ciddi ihlal durumlarında, site artık haber alanlarında görünmeye uygun olmayabilir.

İçeriğin sanatsal, eğitim amaçlı, tarihsel, belgesel veya bilimsel nitelikte ya da önemli ölçüde kamu yararına olup olmadığını göz önünde bulundurarak bu politikalarımızda istisnalar yapabiliriz.

NOT: Bu politikalar yalnızca haber alanlarında gösterilmeye uygunluk için geçerlidir. Haberler için uygun olmayan içerikler, Google'ın Web Yöneticisi Yönergeleri'ne ve diğer ilgili politikalara uygun olduğu sürece Arama'nın başka yerlerinde görünmeye devam edebilir.

Reklamlar ve sponsorlu içerik

Reklamlar ve sayfalarınızdaki diğer ücretli tanıtım malzemelerin miktarı, içeriğinizden fazla olmamalıdır. Sponsorlu içeriği bağımsız, editoryal içerikmiş gibi gizleyen veya yanlış yansıtan içeriğe izin vermeyiz. Sahiplik, menfaat ilişkisi, yapılan ödeme ve maddi destek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm sponsorluk ilişkileri okuyuculara açıkça ifşa edilmelidir. Sponsorlu içeriğin konusu, açıkça ifşa edilmeden sponsora odaklanmamalıdır.

Telif hakkıyla korunan içerik

Bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içeriğe izin vermeyiz ve telif hakkı ihlali iddiası içeren açık bildirimlere yanıt veririz. Google’ın telif hakkı politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Tehlikeli içerik

İnsanların ya da hayvanların doğrudan ciddi bir şekilde zarar görmelerini kolaylaştıracak içeriğe izin vermeyiz.

Yanıltıcı uygulamalar

Herhangi bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünen veya sahipliğini ya da birincil amacını yanlış yansıtan veya gizleyen sitelere ya da hesaplara izin vermeyiz. Kullanıcıları yanlış yönlendiren asılsız veya koordineli davranışta bulunan sitelere veya hesaplara izin vermeyiz. Bu, merkez ülkelerini yanlış tanıtan veya gizleyen ya da sahte yapılar oluşturarak başka bir ülkedeki kullanıcıları hedefleyen siteleri veya hesapları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu aynı zamanda, birlikte çalışan ancak aralarındaki ilişki veya editoryal bağımsızlıkla ilgili bilgileri gizleyen ya da yanlış tanıtan siteleri veya hesapları da içerir.

Taciz edici içerik

Tacize, zorbalığa veya bir kişiyi hedefleyerek suistimal eden, ciddi derecede zarar vermekle tehdit eden, istenmeyen bir biçimde cinsel meta olarak gösteren, tehdit imalarını gerçekleştirmek için kullanılabilecek gizli bilgilerini ifşa eden, şiddet veya trajedi mağdurlarını hor gören veya küçümseyen, zulmü inkar eden veya diğer herhangi bir şekilde taciz eden, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, tehdit edici içeriğe izin vermeyiz.

Nefret barındıran içerik

Irk, etnik köken, dini inanç, engellilik, yaş, milliyet, gazilik durumu, cinsel yönelim, cinsiyet, cinsel kimlik veya sistemli ayrımcılık ya da marjinalleştirmeyle ilişkili diğer özelliklere göre, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bireylere ya da gruplara karşı şiddeti teşvik eden veya mazur gösteren ya da nefret uyandırmayı amaçlayan içeriğe izin vermeyiz.

İçeriği çarpıtılmış medya

Gerçekleşmemiş eylem veya olayların bir temsilini oluşturarak aldatmak, dolandırmak veya yanıltmak amacıyla üzerinde değişiklik yapılmış ve makul bir insanın farklı bir anlayışa veya izlenime sahip olmasına yol açarak gruplara ya da bireylere ciddi anlamda zarar verebilecek veya seçimle ya da yurttaşlıkla ilgili süreçlere katılımı veya güveni önemli ölçüde azaltabilecek ses, video veya görsel içeriğine izin vermeyiz.

Tıbbi içerik

Bilimsel ya da tıbbi fikir birliğine ve kanıta dayalı en iyi uygulamalarla çelişen ya da bunlara aykırı hareket eden hiçbir sitenin içeriğine izin verilmez.

Kişisel ve gizli bilgiler

Bir özel kişinin gizli ve kimlik bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyiz (ör. tıbbi kayıtlar, finansal bilgiler).

Cinsel içerik

Birincil amacı cinsel heyecan yaratmak olan uygunsuz cinsel görüntü veya video barındıran içeriklere izin vermeyiz.

Spam ve kötü amaçlı yazılım

Aşırı tekrar eden, kopya, orijinal olmayan içeriğe veya yapay şekilde yenilemeye, yazım ve dil bilgisi hatalarına ya da dikkat çekme amaçlı karakter kullanımına izin vermeyiz. Kötü amaçlı yazılımlar, virüsler veya diğer zararlı yazılımlar için sağlanan bağlantılara izin vermeyiz. Ayrıca, bir sitenin haber sonuçlarındaki sıralamasını değiştirmek veya doğal olmayan trafik oluşturmak amacıyla bağlantı düzenlerine giren veya Web yöneticisi yönergelerimizde ele alınan herhangi başka bir davranışta bulunan sitelere de izin vermeyiz.

Terör amaçlı içerik

Örgüte katılma, şiddeti teşvik etme veya terörist saldırılarını kutlama da dahil olmak üzere terör veya radikal eylemleri teşvik eden içeriklere izin vermeyiz.

Şeffaflık

Sitenizin ziyaretçileri, içeriğin yayıncısının kim olduğunu anlamak ve ona güvenmek, ayrıca makaleleri yazanlar hakkında bilgi sahibi olmak ister. Bu nedenle Google’daki haber kaynakları, net tarihler ve künye bilgilerinin yanı sıra yazarlar, yayın, yayıncı, bunların ardındaki şirket veya ağ ile ilgili bilgiler sağlamalı ve iletişim bilgilerini vermelidir.

Şiddet ve kan barındıran içerik

Temel amacı insanları sarsmak, üzmek veya asılsız bilgiler vermek olan, şiddet barındıran ya da kan gösterilen içeriklere izin vermeyiz.

Kaba dil ve küfür

Müstehcen sözlere veya küfürlü konuşmalara izin vermeyiz.


Search Console'daki Haberler manuel işlemleri

Siteniz bir veya daha fazla Google Haberler içerik politikasını ihlal ettiğinde Haberler manuel işlemleri, Search Console hesabınızda Güvenlik ve Manuel işlemler altında görünebilir.

İhlal türleri ve bu ihlallerin nasıl düzeltileceği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?