İçerik politikaları

İçerik politikalarımız hem kullanıcılarımız hem de yayıncı ortaklarımız için olumlu bir deneyim sağlamada önemli rol oynar. Lütfen siz de bu yönergelere uyarak çabamıza destek olun. İçeriğin sanatsal, eğitim amaçlı, tarihsel, belgesel veya bilimsel nitelikte ya da önemli ölçüde kamu yararına olup olmadığını göz önünde bulundurarak bu politikalarımızda istisnalar yapabiliriz.

Orijinal içerik

Kullanıcıların bağımsız ve orijinal haberleri bulmasını kolaylaştırmak için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Google Haberler'e kabul edilen siteler hem yenilik hem de orijinallik açısından önemli haber kaynakları olmalıdır.

Şeffaflık

Sitenizin ziyaretçileri, yayıncının kim olduğunu anlamak ve güvenmek, ayrıca makaleleri yazanlar hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Bu nedenle Google’daki haber kaynakları net tarihler ve künye bilgileri; yazarlar, yayın, yayıncı, şirket veya arkasındaki yayın ağı hakkında bilgi sağlamalı ve iletişim bilgilerini vermelidir.

Reklamlar ve sponsorlu içerik

Reklamlar ve sayfalarınızdaki diğer ücretli tanıtım malzemelerin miktarı, içeriğinizden fazla olmamalıdır. Sponsorlu içeriği bağımsız, editoryal içerikmiş gibi gizleyen veya yanlış yansıtan içeriğe izin vermeyiz. Sahiplik, menfaat ilişkisi, yapılan ödeme ve maddi destek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm sponsorluk ilişkileri okuyuculara açıkça ifşa edilmelidir. Sponsorlu içeriğin konusu, açıkça ifşa edilmeden sponsora odaklanmamalıdır.

Kişisel ve gizli bilgiler

Bir özel kişinin gizli ve kimlik bilgilerinin paylaşılmasına izin vermeyiz (ör. tıbbi kayıtlar veya finansal bilgiler).

Telif hakkıyla korunan içerik

Bir kişinin fikri mülkiyet haklarını ihlal eden içeriğe izin vermeyiz ve telif hakkı ihlali iddiası içeren açık bildirimlere yanıt veririz. Telif hakkı dahil olmak üzere, fikri mülkiyet hakkı ihlalinin tekrarlanması hesabın kapatılmasına neden olur. Google’ın telif hakkı politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Cinsel olarak uygunsuz içerik

Öncelikle cinsel uyarılmaya neden olan uygunsuz cinsel görsellere izin vermeyiz.

Görsel olarak rahatsız edici şiddet barındıran içerik

Şiddeti teşvik eden ya da yücelten içeriklere izin vermeyiz. Ayrıca, başkalarını tiksindirmek adına görsel olarak son derece rahatsız edici veya şiddet içeren malzemelere izin vermeyiz.

Nefret barındıran içerik

Etnik köken, dini inanç, engellilik, cinsiyet, yaş, gazilik durumu, cinsel tercih veya cinsel kimliğe göre belirli bir kişiye veya gruba karşı şiddeti veya tacizi teşvik eden içeriğe izin vermeyiz.

Tıbbi öneri

Bu hizmet üzerinden öncelikle tıbbi önerilerde bulunmayı, teşhis koymayı veya tedavi sağlamayı hedefleyen sitelere izin vermeyiz.

Tehlikeli ve yasa dışı faaliyetler

Kendine zarar verme, yeme bozuklukları veya madde bağımlılığı gibi kişilerin kendilerine zarar vermesi dahil olmak üzere, tehlikeli ya da yasa dışı etkinlikleri destekleyen veya kolaylaştıran içeriğe izin vermeyiz. Ayrıca, tehdit, şiddeti organize eden ya da şiddet örgütlerini destekleyen içeriğe de izin vermeyiz.

Taciz ve siber zorbalık

Taciz, zorbalık amaçlı veya başkalarını fiziksel veya cinsel olarak tehdit eden mesajlar gönderen içeriğe izin vermeyiz.

Yanıltıcı uygulamalar

Herhangi bir kişinin veya kuruluşun kimliğine bürünen veya sahipliğini ya da birincil amacını yanlış yansıtan veya gizleyen sitelere ya da hesaplara izin vermeyiz. Kullanıcıları yanlış yönlendiren özgün veya koordineli bir etkinlikte yer alan sitelere veya hesaplara izin vermeyiz. Bu, merkez ülkelerini yanlış tanıtan veya gizleyen ya da sahte yapılar oluşturarak başka bir ülkedeki kullanıcıları hedefleyen siteleri veya hesapları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. Bu aynı zamanda, birlikte çalışan ancak aralarındaki ilişki veya editoryal bağımsızlıkla ilgili bilgileri gizleyen ya da yanlış tanıtan siteleri veya hesapları da içerir.

Spam ve kötü amaçlı yazılım

Aşırı tekrar eden, yinelenen veya orijinal olmayan içeriğe, yazım ve dil bilgisi hatalarına veya dikkat çekme amaçlı karakter kullanımına izin vermeyiz. Kötü amaçlı yazılımlara, virüslere veya diğer zararlı yazılımlara verilen bağlantılara izin vermeyiz. Ayrıca, bir sitenin haber sonuçlarındaki sıralamasını değiştirmek veya doğal olmayan trafik oluşturmak amacıyla bağlantı düzenlerine giren veya Web yöneticisi yönergelerimizde ele alınan herhangi başka bir davranışta bulunan sitelere de izin vermeyiz.

 

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?