Contentbeleid van Google Nieuws

We willen gebruikers gemakkelijk toegang geven tot nieuws van uitgevers die steevast onafhankelijk en oorspronkelijk werk produceren dat een bron is van actuele, originele en betekenisvolle content. Ons content- en gedragsbeleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van deze positieve beleving voor onze gebruikers en uitgeefpartners. Sites komen alleen in aanmerking voor weergave op nieuwsplatforms als ze voldoen aan de richtlijnen voor webmasters van Google en voldoen aan het onderstaande nieuwsbeleid. 

Als we content vinden die in strijd is met dit contentbeleid, kunnen we deze content verwijderen van nieuwsplatforms zoals Voorpaginanieuws of onze Google Nieuws-apps. Bij herhaaldelijke of ernstige schendingen komt een site mogelijk niet meer in aanmerking voor weergave op nieuwsplatforms.

We kunnen uitzonderingen op dit beleid maken op basis van artistieke, educatieve, historische, informatieve of wetenschappelijke overwegingen, of als er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn. 

OPMERKING: Dit beleid is alleen van toepassing op geschiktheid voor nieuwsplatforms. Content die niet in aanmerking komt voor nieuws, kan ergens anders op Google Zoeken worden weergegeven, zolang deze voldoet aan de richtlijnen voor webmasters van Google en ander relevant beleid.

Advertenties en gesponsorde content

Advertenties en ander betaald promotiemateriaal op je pagina's mogen niet meer ruimte innemen dan je content. We staan geen content toe die gesponsorde content camoufleert of doet voorkomen als onafhankelijke, redactionele content. Sponsoring (zoals belangen, betalingen of materiële ondersteuning van eigenaars of partners) moet duidelijk worden bekendgemaakt aan de lezers. Gesponsorde content mag niet inhoudelijk op de sponsor zijn gericht zonder dat dit duidelijk wordt bekendgemaakt.

Auteursrechtelijk beschermde content

We staan geen content toe waarmee inbreuk wordt gemaakt op iemands intellectuele-eigendomsrechten en we reageren op duidelijke meldingen van mogelijke auteursrechtschendingen. Meer informatie over het auteursrechtbeleid van Google.

Gevaarlijke content

We staan geen content toe die ernstige en onmiddellijke schade kan berokkenen aan mensen of dieren.

Misleidende praktijken

We staan geen sites of accounts toe die zich valselijk voordoen als personen of organisaties, of die een verkeerde voorstelling geven van hun eigenaarschap of primaire doel dan wel deze aspecten verhullen. We staan geen sites of accounts toe die zich bezighouden met onoprecht of gecoördineerd gedrag dat gebruikers misleidt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, sites die een verkeerde voorstelling geven van hun land van herkomst of dit verhullen, of die content onder valse voorwendselen weergeven aan gebruikers in een ander land. Dit omvat ook sites of accounts die samenwerken op manieren die verhullend of misleidend zijn omtrent informatie over hun relatie of redactionele onafhankelijkheid.

Intimiderende content

We staan geen intimiderende, kwetsende of bedreigende content toe, inclusief maar niet beperkt tot content om iemand doelgericht lastig te vallen, iemand te bedreigen met ernstig letsel, iemand op een ongewenste manier te seksualiseren, privé-informatie van iemand anders prijs te geven die kan worden gebruikt om dreigementen te uiten, slachtoffers van geweld of een tragedie lastig te vallen of te kleineren, gruweldaden te ontkennen of mensen op een andere manier te intimideren.

Haatdragende content

We staan geen content toe die geweld promoot of goedkeurt tegen of waarvan het voornaamste doel is aan te zetten tot haat tegen een persoon of groep, inclusief maar niet beperkt tot haat op basis van ras of etnische afkomst, religie, beperking, leeftijd, nationaliteit, veteranenstatus, seksuele geaardheid, geslacht, genderidentiteit of een ander kenmerk dat wordt geassocieerd met systematische discriminatie of marginalisering.

Gemanipuleerde media

We staan geen audio-, video- of afbeeldingscontent toe die bedoeld is om te bedriegen, te frauderen of te misleiden door middel van een voorstelling van acties of gebeurtenissen die aantoonbaar niet hebben plaatsgevonden en waardoor een redelijke persoon een duidelijk ander begrip of andere indruk krijgt, een indruk die kan leiden tot aanzienlijke schade aan groepen of individuen, of de deelname aan of het vertrouwen in verkiezingsprocedures of maatschappelijke processen aanzienlijk kan ondermijnen. 

Medische content

We staan geen content toe van sites die in tegenspraak zijn met wetenschappelijke of medische consensus en op bewijs berustende praktijken.

Persoonlijke en vertrouwelijke gegevens

We staan niet toe dat je vertrouwelijke en persoonlijk identificeerbare informatie van privépersonen deelt (bijvoorbeeld medische dossiers, financiële informatie).

Seksueel expliciete content

We staan geen content toe die expliciete seksuele beelden of video's bevat die voornamelijk zijn bedoeld voor seksuele opwinding.

Spam en malware

We staan geen overmatige herhaalde, dubbele, niet-originele content of kunstmatig vernieuwen, spelfouten, grammaticale fouten of gekunsteld gebruik van tekens toe. We staan geen links toe naar malware, virussen of andere schadelijke software. We staan ook geen sites toe die gebruikmaken van linkuitwisselingsprogramma's, bedoeld om de positie van een site in nieuwsresultaten te manipuleren of onnatuurlijk verkeer of ander gedrag te genereren dat aan bod komt in onze richtlijnen voor webmasters.

Terroristische content

We staan geen content toe die terroristische of extremistische acties promoot, waaronder werving, aanzetten tot geweld of het verheerlijken van terroristische aanslagen.

Transparantie

Bezoekers van je site willen inzicht hebben in wie de content publiceert die ze bekijken en informatie over wie de artikelen heeft geschreven. Daarom moeten bronnen op Google duidelijk de volgende informatie bevatten: datums, naamregels en informatie over auteurs, de publicatie, de uitgever, het bedrijf of netwerk achter het bericht, en de contactgegevens.

Geweld en bloederige content

We staan geen gewelddadige of bloederige content toe die vooral is bedoeld om te choqueren of sensatie te veroorzaken of die nodeloos weerzinwekkend is.

Vulgair of grof taalgebruik

We staan geen nodeloze obsceniteiten of nodeloos grof taalgebruik toe.


Handmatige acties voor Nieuws in de Search Console

Handmatige acties voor Nieuws kunnen in je Search Console-account worden weergegeven onder 'Beveiliging en handmatige acties' als je site een of meer contentbeleidsregels van Google Nieuws schendt.

Meer informatie over de typen schendingen en hoe je ze kunt oplossen.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?