Melding

We hebben onlangs een update aangekondigd voor de publicatiepagina's. Je leest hier meer informatie.

Beleidsregels voor Google Nieuws

Ons content- en gedragsbeleid draagt bij aan een positieve gebruikers- en uitgeverservaring. Content moet voldoen aan de best practices voor artikelpagina's om in aanmerking te komen voor weergave op Google Nieuws of op nieuwsplatforms en mag niet het algemene beleid van Google Zoeken, het spambeleid van Google Zoeken of dit beleid voor Zoekfuncties schenden:

 • Gevaarlijke content
 • Misleidende praktijken
 • Intimiderende content
 • Haatdragende content
 • Gemanipuleerde media
 • Medische content
 • Seksueel expliciete content
 • Gewelddadige extremistische content
 • Gewelddadige en bloederige content
 • Grof taalgebruik

Op Google Nieuws zijn ook de volgende functiespecifieke beleidsregels van toepassing:

Advertenties en gesponsorde content

Advertenties en ander betaald promotiemateriaal op je pagina's mogen niet meer ruimte innemen dan je content. We staan geen content toe die gesponsorde content verbergt of verkeerd voorstelt als onafhankelijke, redactionele content. Sponsoring (zoals belangen, betalingen of materiële ondersteuning van eigenaars of partners) moet duidelijk worden bekendgemaakt aan de lezers. Gesponsorde content mag niet inhoudelijk op de sponsor gericht zijn zonder dit duidelijk openbaar te maken.

Tip: Uitgevers moeten op de hoogte zijn van het nieuwe beleid tegen misbruik van sitereputatie dat van kracht wordt op 5 mei 2024. Hier vind je meer informatie.

Misleidende content

We staan geen misleidende voorbeeldcontent toe die gebruikers aanzet tot interactie met die content door informatie te beloven die niet in de onderliggende content voorkomt.

Transparantie

Bezoekers van je site willen inzicht hebben in wie de content die ze lezen, schrijft en publiceert. Daarom moeten bronnen op Google het volgende bevatten:

 • Duidelijke datums en naamregels
 • Informatie over de auteurs, publicatie en uitgever
 • Informatie over het bedrijf of netwerk achter de content
 • Contactgegevens

Bekijk meer informatie over ons transparantiebeleid voor Google Nieuws.

Als we content of gedrag tegenkomen dat in strijd is met dit beleid, kunnen we deze content van onze nieuwsplatforms verwijderen. Bij herhaaldelijke of ernstige schendingen komt een site mogelijk niet meer in aanmerking voor weergave op onze nieuwsplatforms.

We kunnen uitzonderingen op dit beleid maken op basis van artistieke, educatieve, historische, informatieve of wetenschappelijke overwegingen, of als er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn.

Tip: Dit beleid is alleen van toepassing op nieuwsplatforms. Content die niet in aanmerking komt voor nieuwsplatforms kan ergens anders op Google Zoeken blijven verschijnen, zolang de content voldoet aan de relevante beleidsregels.

Handmatige acties tegen je nieuwssite vinden

Als je site het contentbeleid van Google Nieuws schendt, kun je handmatige acties vinden die tegen je site zijn genomen in je Search Console-account onder Beveiliging en handmatige acties.

Meer informatie over de typen schendingen en hoe je ze kunt oplossen

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu