Obsahové zásady Zpráv Google

Uživatelům se snažíme usnadnit hledání zpráv od vydavatelů, kteří trvale vytvářejí nezávislé a originální články pocházející z významného zdroje nového, původního obsahu. Naše obsahové zásady a zásady ohledně chování jsou důležité k tomu, abychom mohli uživatelům i vydavatelům nabídnout bezproblémové prostředí. Aby se weby mohly zobrazovat na zpravodajských platformách, musí splňovat pokyny společnosti Google pro webmastery a také níže uvedené zásady týkající se zpráv. 

Pokud najdeme obsah, který tyto obsahové zásady porušuje, můžeme ho odstranit ze zpravodajských platforem, jako jsou Hlavní události nebo aplikace Zprávy Google. V případě opakovaného nebo závažného porušení zásad může příslušný web přijít o způsobilost k zobrazování na zpravodajských platformách.

Výjimku z těchto zásad můžeme učinit z uměleckých, vzdělávacích, historických, dokumentárních nebo vědeckých důvodů nebo v případě jiného významného přínosu pro veřejnost. 

POZNÁMKA: Tyto zásady se vztahují pouze na způsobilost zobrazování ve zpravodajských platformách. Obsah, který je pro zprávy nevhodný, se může nadále vyskytovat jinde ve Vyhledávání, pokud je v souladu s pokyny společnosti Google pro webmastery a dalšími příslušnými zásadami.

Reklamy a sponzorovaný obsah

Inzerce a jiného placeného propagačního materiálu by na stránkách nemělo být víc než vašeho obsahu. Nedovolujeme publikování obsahu, který se nepravdivě vydává za nezávislý redakční obsah, a přitom se jedná o sponzorovaný materiál. O sponzorství musí být čtenáři jasně informováni – patří sem mimo jiné zájmy vlastníků nebo spřízněných subjektů, přijímání plateb nebo hmotná podpora. Téma sponzorovaného obsahu nesmí být zaměřeno na sponzora, aniž by o tom byli čtenáři jasně informováni.

Obsah chráněný autorskými právy

Nedovolujeme publikování obsahu, který porušuje práva duševního vlastnictví. Budeme reagovat na jasná oznámení o údajném porušení autorských práv. Přečtěte si další informace o zásadách společnosti Google ohledně autorských práv.

Nebezpečný obsah

Nepovolujeme obsah, který by mohl přímo vést k vážné a okamžité újmě lidem nebo zvířatům.

Klamavé postupy

Nedovolujeme provoz webů či účtů, které předstírají identitu cizí osoby nebo organizace, případně skrývají či nepravdivě uvádějí, kdo jejich vlastník nebo jaký je jejich účel. Nedovolujeme weby ani účty využívající falešnou nebo koordinovanou činnost, která je pro uživatele zavádějící. Týká se to mimo jiné webů a účtů, které uvádějí nepravdivý údaj o zemi původu nebo tuto informaci skrývají, případně jejich účelem je skrytá manipulace s uživateli v jiné zemi pomocí zaměřeného obsahu. Patří sem také weby nebo účty spolupracující způsoby, které skrývají či nepravdivě uvádějí informace o jejich vztazích nebo redakční nezávislosti.

Obtěžující obsah

Nepovolujeme obtěžování, šikanování ani vyhrožování, mimo jiné včetně obsahu, který může být použit ke zneužívání určité osoby, vyhrožování závažným ublížením, nežádoucí sexualizaci, publikování osobních údajů někoho jiného, které by mohly být použity k realizaci výhrůžek, znevažování obětí násilí či tragických událostí, popírání krutostí nebo jinému způsobu obtěžování.

Nenávistný obsah

Nepovolujeme obsah, který propaguje či schvaluje násilí nebo jehož hlavním cílem je vyvolat nenávist vůči jednotlivci či skupině lidí mimo jiné na základě rasy, etnického původu, náboženského vyznání, zdravotního postižení, věku, národnosti, statusu válečného veterána, sexuální orientace, pohlaví nebo genderové identity, případně jiné charakteristiky spojené se systémovou diskriminací či marginalizací.

Manipulace s médii

Nepovolujeme video, zvukový ani obrazový obsah upravený s cílem podvést, oklamat nebo uvést v omyl prostřednictvím znázornění činností nebo událostí, které se prokazatelně nestaly a ze kterých by racionálně uvažující osoba mohla vyvodit zásadně odlišné závěry nebo dojem ohledně těchto činností či událostí, což by mohlo způsobit významnou újmu skupinám nebo jednotlivcům nebo zásadně podkopat účast na volbách nebo v občanských procesech nebo důvěru v ně. 

Lékařský obsah

Nedovolujeme obsah z webů, které jsou v rozporu s vědeckým nebo lékařským konsensem a doporučenými postupy podloženými praxí.

Osobní a důvěrné informace

Nedovolujeme sdílení důvěrných informací soukromých osob ani údajů umožňujících zjištění totožnosti (jako jsou lékařské záznamy nebo údaje o financích).

Sexuálně explicitní obsah

Nedovolujeme publikování obsahu, který vyobrazuje nebo na videu zachycuje explicitní sexuální scény určené primárně k podnícení sexuálního vzrušení.

Spam a škodlivý software

Nedovolujeme publikování obsahu, který se opakuje, je duplicitní či nepůvodní, je uměle omlazován nebo obsahuje překlepy či pravopisné chyby nebo nezvykle použité znaky. Je zakázáno publikovat odkazy na malware, viry a další škodlivý software. Také jsou zakázány weby, které provádějí podvodné praktiky s odkazy, určené k manipulaci s hodnocením webu ve výsledcích vyhledávání zpráv nebo ke generování nepřirozené návštěvnosti či k jinému chování uvedenému v našich pokynech pro webmastery.

Teroristický obsah

Nepovolujeme obsah, který propaguje teroristické nebo extremistické činy, včetně náboru, podněcování násilí nebo oslavování teroristických útoků.

Transparentnost

Návštěvníci vašeho webu chtějí vědět, kdo vydává obsah, který využívají, znát informace o autorech článků a všem těmto informacím chtějí důvěřovat. Z tohoto důvodu musí zpravodajské zdroje na Googlu jasně uvádět data, podtitulky se jménem autora a také informace o autorech, vydání, vydavatele, zaštiťující společnost nebo síť a kontaktní údaje.

Násilí a brutální obsah

Nepovolujeme násilný či brutální obsah, jehož primárním účelem je šokovat či vyvolat senzaci nebo který je bezdůvodný.

Vulgární jazyk a výrazy

Nepovolujeme bezdůvodně obscénní ani vulgární obsah.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?