שגיאות ב-Sitemap של חדשות

הדף פרטי Sitemap של חדשות בחשבון Search Console מפרט שגיאות ש-Google זיהתה ב-Sitemap שלכם, ואזהרות בנוגע לנושאים שעלולים להיות בעייתיים.

יש להתייחס לשגיאות בהקדם האפשרי בעזרת ההוראות שבהמשך. לאחר תיקון שגיאה, צריך לשמור את ה-Sitemap ולאחר מכן לשלוח אותו מחדש. עשוי לחלוף פרק זמן של עד יום אחד לפני ש-Google תעבד את ה-Sitemap ששלחתם מחדש, לכן ייתכן שהצגת הודעות השגיאה תימשך עד אז.

הערה: אם נתקלתם בבעיות אחרות של Sitemap, תוכלו לקרוא את המאמר שגיאות Sitemap ב-Search Console.

 
שגיאה תיאור כיצד לתקן
יותר מדי כתובות אתרים בחדשות Google קובץ Sitemap כולל יותר מהמספר המרבי המותר (1,000) של כתובות אתר. יש לפצל את ה-Sitemap למספר קובצי Sitemap קטנים יותר ולציין אותם בקובץ אינדקס של ‏Sitemap. לאחר מכן, יש להעלות ולשלוח את הקבצים האלה.
אתר חדשות לא ידוע ה-Sitemap מופיע באתר שאינו במסד הנתונים של חדשות Google. בחדשות Google מתקבלים קובצי Sitemap רק מאתרים שאנחנו סורקים. יש לבדוק שכתובת האתר של ה-Sitemap מתאימה לכתובות האתרים של הכתבות כפי שהן מופיעות בחדשות Google, כולל "www" בתחילתן. כדי לשלוח בקשת הצטרפות לחדשות Google עבור האתר שלכם, יש לשלוח בקשה באמצעות Google News Publisher Center‏.
מקור חדשותי לא ברור לפחות כתובת אתר אחת ב-Sitemap נמצאת במארח שאינו כלול במסד הנתונים של חדשות Google. חדשות Google יכול לקבל קובצי Sitemap רק ממארחים שאנחנו סורקים. יש לבדוק שכתובת האתר של ה-Sitemap מתאימה לכתובות האתרים של כל אחת מהכתבות כפי שהן מופיעות בחדשות Google, כולל "www" בתחילתן.
מדור חדשותי לא ברור לפחות כתובת אתר אחת ב-Sitemap לא ניתן להתאים למדור במסד הנתונים של חדשות Google. קובצי Sitemap של חדשות Google יכולים להכיל רק כתובות של אתרים שבהם אנחנו מבצעים סריקה. יש לבדוק שכתובת האתר של ה-Sitemap מתאימה לכתובות האתרים של כל אחת מהכתבות כפי שהן מופיעות בחדשות Google, כולל "www" בתחילתן.
שם פרסום לא צפוי שם הפרסום שמופיע ב-Sitemap אינו תואם את שם הפרסום שמופיע במסד הנתונים שלנו לאתר שלכם. יש לוודא ששם הפרסום בתג ‏<news:name>‏ ב-Sitemap שלכם תואם במדויק את שם הפרסום שמוצג לכתבות שלכם בחדשות Google. כדי לבדוק את שם הפרסום של האתר, יש להפעיל חיפוש אתרים ‏[site:example.com]‏ בדף הבית של חדשות ‏Google‏. אם שם הפרסום לא מעודכן, יש לעדכן את שם האתר.
שפה לא צפויה השפה שצוינה ב-sitemap אינה תואמת את הרישום שלנו בנוגע לפרטי המקור החדשותי שלך.

יש לבדוק שציינתם את קוד השפה הנכון לכל כתבה. השפה מופיעה כקוד שפה (2 או 3 אותיות).

מקרה חריג: לסינית פשוטה, משתמשים בקוד "zh-cn" ולסינית מסורתית – "zh-tw". ניתן גם לבדוק את התיעוד שלנו לשפת האתר שלכם ב-Google News Publisher Center בקטע פרטים > שפה.

המקור התקבל לחדשות Google לשפה מסוימת, לכן לא ניתן לעדכן את שפת האתר מתוך Publisher Center. אם שיניתם את השפה במהדורה, יש לשלוח בקשה חדשה להצטרפות באמצעות Google News Publisher Center‏.

תג <publication> חסר לכל כתובת אתר ב-Sitemap של חדשות, חייב להיות תג <publication>. יש להוסיף תג פרסום לכל כתובת אתר של כתבה ב-Sitemap של חדשות Google. למידע נוסף על יצירת Sitemap לחדשות Google.
תווית לא חוקית של פרסום תווית הפרסום שבחרתם בעת שליחת ה-Sitemap לא תואמת לפרסום מוכר במסד הנתונים של חדשות Google. כדי לבדוק את השם והשפה של פרסום באתר, מפעילים חיפוש :site בעזרת ‏[site:example.com]‏ בדף הבית של חדשות ‏Google‏ ובודקים את הכתבות. יש לכלול את פרטי הפרסום האלה ב-Sitemap על ידי עדכון לפורמט החדש, הכרוך בהוספת תג <publication> ותגים רלוונטיים אחרים לכל כתובת אתר ב-Sitemap. למידע נוסף על יצירת Sitemap לחדשות Google.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?