Zarządzanie URL-ami sekcji

Aby zarządzać URL-ami sekcji, otwórz swoje źródło wiadomości w Centrum wydawców Wiadomości Google. Na prawo od nazwy źródła wiadomości i adresu URL kliknij Sekcje. Na tej karcie zobaczysz sekcje wraz z przypisanymi etykietami (np. „Technologie”).

Uwaga: jeśli zmodyfikujesz zapisane w naszych systemach informacje o źródle wiadomości, może minąć do 24 godzin, zanim zmiany zaczną obowiązywać. Jeśli po 24 godzinach nadal nie widzisz wprowadzonych zmian, skontaktuj się z naszym zespołem.

Dodawanie URL-a sekcji

  1. Kliknij przycisk Dodaj sekcję niedaleko górnej krawędzi ekranu.
  2. W sekcji URL wpisz adres sekcji (np. http://www.example.com/technologia). Możesz też wybrać etykietę sekcji (w tym przykładzie jest to „Technologie”), która najlepiej opisuje tę część publikacji.
Uwaga: URL-e sekcji publikacji powinny należeć do tej samej domeny co główna witryna (z wyjątkiem kanałów YouTube i kanałów RSS w feedburner.com). Te kanały YouTube i kanały RSS wymagają dodatkowej weryfikacji. Aby przesłać do sprawdzenia sekcje tego typu, skontaktuj się z pomocą.

Edytowanie URL-a sekcji

  1. Kliknij przycisk Edytuj z prawej strony URL-a sekcji, który chcesz edytować.
  2. Zmień URL lub etykiety sekcji (np. dodając etykietę „Technologie” do tej sekcji http://www.example.com/technology).
  3. Kliknij Zapisz.

Uwaga: niektóre URL-e sekcji wymagają dodatkowej weryfikacji (np. kanały YouTube i kanały RSS Feedburnera) i są oznaczone jako Aby edytować, skontaktuj się z pomocą, a nie jako Edytuj. W takiej sytuacji kliknij link, by poprosić o edycję URL-a.

Usuwanie URL-a sekcji

  1. Zaznacz pole wyboru obok URL-a sekcji, który chcesz usunąć.
  2. Kliknij Usuń aktywne niedaleko górnej krawędzi ekranu.

W ciągu kilku dni przestaniemy indeksować witrynę, a Ty w ciągu tygodnia możesz zmienić zdanie, zanim usunięcie sekcji stanie się trwałe. Jeśli zmienisz zdanie po upływie tego tygodnia, zawsze możesz dodać nową sekcję.

Przywracanie URL-a sekcji

Usunięty przez przypadek adres URL sekcji możesz przywrócić w ciągu jednego tygodnia. Aby to zrobić, wykonaj te czynności:

  1. Kliknij pole wyboru obok URL-a sekcji, który chcesz przywrócić.
  2. Kliknij Przywróć usunięte niedaleko górnej krawędzi ekranu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?