ส่งเว็บไซต์ไปยังศูนย์ผู้เผยแพร่เนื้อหาของ Google News

อ่านขั้นตอนในคู่มือนี้ก่อนที่จะส่งคำขอให้รวมเว็บไซต์

  1. ตรวจสอบว่าเว็บไซต์เป็นไปตามนโยบายเนื้อหา
  2. อ่านหลักเกณฑ์ทางเทคนิคสำหรับการจัดทำดัชนีใน News
  3. ส่งเว็บไซต์เพื่อรวมไว้ใน Google News
บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร