การสมัครรับข้อมูลและเนื้อหาเพย์วอลล์

เราได้นำข้อกำหนด "คลิกแรกฟรี" สำหรับผู้เผยแพร่เนื้อหาใน Search และ News ออกไปแล้ว อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายใหม่ได้ในบล็อกของเรา

ที่ผ่านมานโยบายคลิกแรกฟรี (FCF) ทำให้เว็บไซต์ที่ให้บริการสมัครรับข้อมูลมีวิธีในการรวมตัวเองไว้ใน Search แม้ว่าเนื้อหาของเว็บไซต์จะไม่ได้ให้บริการแก่ผู้ใช้ทั่วไป FCF กำหนดให้ผู้เผยแพร่เนื้อหามอบเนื้อหาฟรีในจำนวนจำกัดแก่ผู้ใช้ Google Search เป็นประจำทุกวัน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เราได้ทำงานกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นผู้เผยแพร่เนื้อหาเพื่อทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการมอบเนื้อหาตัวอย่างฟรีกับ Conversion

การให้เนื้อหาตัวอย่างแบบยืดหยุ่น

เมื่อได้ข้อสรุปจากการศึกษา เราจึงตัดสินใจเปลี่ยนจากการใช้โปรแกรม FCF และข้อกำหนดการมอบเนื้อหาตัวอย่างแบบตายตัวไปเป็นโมเดลการให้เนื้อหาตัวอย่างแบบยืดหยุ่น ซึ่งผู้เผยแพร่เนื้อหาจะกำหนดอัตราการให้ตัวอย่างที่ดีที่สุดของตนโดยอิงจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการใช้ตัวอย่างฟรีเพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่และการใช้เพย์วอลล์เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้ลงทะเบียนหรือสมัครรับข้อมูล

วิธีระบุเนื้อหาเพย์วอลล์

ผู้เผยแพร่เนื้อหาควรล้อมรอบเนื้อหาเพย์วอลล์ไว้ในข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อช่วยให้ Google แยกแยะได้ว่าเนื้อหาเพย์วอลล์ดังกล่าวไม่ใช่การปิดบังหน้าเว็บจริง ซึ่งเป็นการทำให้เนื้อหาที่แสดงไปยัง Googlebot แตกต่างจากเนื้อหาที่แสดงแก่ผู้ใช้ หากไม่ใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้างเพื่อระบุเพย์วอลล์ ระบบอาจเข้าใจผิดว่าเนื้อหาดังกล่าวเป็นการปิดบังหน้าเว็บจริง และอาจทำให้เนื้อหาถูกนำออกจาก Google ได้

สำหรับข้อมูลจำเพาะโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลที่มีโครงสร้าง โปรดอ่านเอกสารสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ 

เราขอแนะนำให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาทำการทดสอบเนื้อหาตัวอย่างฟรีในจำนวนต่างๆ ด้วยความระมัดระวัง เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ที่แย่ลงหรือลดปริมาณการเข้าชมที่มาจาก Google โดยที่ไม่ได้ตั้งใจ ลองอ่านหลักเกณฑ์ทั่วไปสำหรับการให้เนื้อหาตัวอย่างแบบยืดหยุ่นก่อนเริ่มใช้ตัวเลือกดังกล่าว

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร