Xóa nội dung khỏi Google Tin tức

Bài viết này giải thích cách báo cáo và xóa nội dung khỏi Google Tin tức.

Chủ sở hữu trang web có thể tìm bài viết hoặc video trên Google Tin tức có thông tin không chính xác hoặc liên kết bị hỏng. Sự cố này xảy ra khi các nguồn tin tức vô tình xuất bản nội dung có lỗi hoặc khi có lỗi trong thuật toán máy tính của Google Tin tức.

Cách xóa nội dung khỏi Google Tin tức

Để xóa nội dung không chính xác khỏi Google Tin tức, hãy thực hiện theo các bước sau:

  1. Xóa nội dung khỏi trang web của bạn và xuất bản lại nội dung đó. 
    Lưu ý: Nếu bạn không xuất bản nội dung, hãy liên hệ trực tiếp với nhà xuất bản để xóa nội dung khỏi trang web của họ và yêu cầu nhà xuất bản liên hệ với nhóm của chúng tôi.
  2. Thiết lập mục nhập robots.txt để chặn Google Tin tức tiếp tục thu thập thông tin nội dung này.

Để xóa hoàn toàn nội dung khỏi Google Tìm kiếm, hãy tìm hiểu cách xóa thông tin khỏi Google.

Chúng tôi không thể thu thập thông tin một bài viết tại cùng một URL sau khi bài viết đó đã bị xóa.

Cách báo cáo vấn đề

Nếu nội dung không chính xác vẫn hiển thị trên Google Tin tức, hãy cho chúng tôi biết. Vui lòng cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt về sự cố nội dung, chẳng hạn như tiêu đề chính xác như xuất hiện trên Google Tin tức. 

Quá trình xóa có thể mất tới vài ngày. Lịch trình xóa nội dung thay đổi tùy theo hình thức xóa và mức độ nghiêm trọng của vấn đề. 

Lưu ý dành cho người đọc Google Tin tức: Bài viết này mô tả cách thức chủ sở hữu trang web xóa nội dung khỏi Google Tin tức.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?