Tehnički zahtjevi

Da bi se vaš sadržaj pretražio i indeksirao za Google vijesti, a onda u njima i pojavio, prijelom i format vaš web-lokacije moraju biti pristupačni našem alatu za indeksiranje.

Prije nego što pošaljete svoju web-lokaciju kako bismo je uključili u Google vijesti, pročitajte naše smjernice i zahtjeve u sljedećim člancima. 

Zahtjevi za strukturu web-lokacije

Zahtjevi za pojedinačne stranice članaka

 

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?