Smjernice za jezik i kodiranje

Važno je razumjeti naše smjernice za jezike sadržaja i kodiranje web-lokacije.

Jezik

Google vijesti ne uključuju web-lokacije koje u tekstu članka upotrebljavaju više jezika. Naš sustav može imati poteškoća s pretraživanjem i indeksiranjem sadržaja koji sadrži više jezika. 

Ako je vaša web-lokacija dostupna na više jezika, pošaljite zasebni zahtjev za svaku jezičnu verziju svoje web-lokacije za koju želite da je uključimo u Google vijesti.

Kodiranje web-lokacije

Da biste postigli najbolje rezultate, za kodiranje web-lokacije upotrijebite UTF-8. Više informacija o kodiranju potražite na stranici www.w3.org.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?