אימות Sitemap של חדשות Google

סכימות ה-XML הבאות מגדירות את האלמנטים והמאפיינים שיכולים להופיע בקובץ Sitemap של חדשות. Sitemap של חדשות יכול להכיל אלמנטים ספציפיים לחדשות Google ואלמנטים מרכזיים של Sitemap. ניתן להוריד את הסכימות מהקישורים הבאים:

יש מספר כלים שיעזרו לכם לאמת את מבנה ה-Sitemap בהתבסס על סכימות אלה. ניתן למצוא רשימה של כלים הקשורים ל-XML בכל אחד מהמיקומים הבאים:

כדי לאמת את קובץ ה-Sitemap של חדשות מול סכימה כלשהי, לקובץ ה-XML ​​דרושות כותרות נוספות, כפי שמתואר למטה:

<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"
     xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9"
     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9
       http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd
       http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9
       http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9/sitemap-news.xsd">
 <url>
    …
 </url>
</urlset><?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <urlset xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:news="http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9 http://www.google.com/schemas/sitemap-news/0.9/sitemap-news.xsd"> <url> ... </url> </urlset
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?