Informacje o treściach AMP w Wiadomościach Google

Ze względu na zalety formatu AMP (przyspieszone strony mobilne) i jego rosnącą popularność wśród wydawców, Wiadomości Google automatycznie renderują artykuły w formacie AMP (jeśli jest dostępny).  

Pamiętaj, że nawet jeśli publikujesz artykuły w formacie AMP, wciąż musisz używać prawidłowych kanałów RSS, ponieważ Wiadomości Google będą z nich korzystać w przypadku braku możliwości wyświetlenia artykułu w formacie AMP (np. jeśli użytkownik używa starszej wersji oprogramowania lub jest offline).

Jak wyłączyć renderowanie artykułów w formacie AMP

Jeśli chcesz, by Twoje artykuły były zawsze renderowane przez kanał RSS w Wiadomościach Google, zrezygnuj z renderowania w formacie AMP w narzędziu Producer. W tym celu wykonaj te czynności:

  1. Zaloguj się w narzędziu Google News Producer.
  2. Kliknij kartę Sections (Sekcje).
  3. W sekcji Presentation options (Opcje prezentacji) wybierz Rendering preference (Ustawienia renderowania).
  4. Zaznacz pole Use feed content (Używaj treści z kanału).

Powtórz te czynności dla wszystkich sekcji, by całkowicie wyłączyć renderowanie Twoich treści w formacie AMP w Wiadomościach Google.  

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?