Polityka treści

Nasza Polityka treści odgrywa istotną rolę w zapewnianiu zadowolenia zarówno użytkowników, jak i współpracujących z nami wydawców. Zachęcamy do jej przestrzegania. Możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad ze względu na wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną albo naukową oraz w przypadkach, gdy może to być zdecydowanie korzystne dla społeczeństwa.

Treści oryginalne

Staramy się ułatwiać użytkownikom znajdowanie wiadomości, które są obiektywne i oryginalne. Witryny zaakceptowane w Wiadomościach Google powinny być ważnym źródłem nowych, oryginalnych treści.

Przejrzystość

Odwiedzający Twoją witrynę chcą wiedzieć, kim jest osoba odpowiedzialna za jej publikację – mając taką wiedzę, będą mogli Ci zaufać. Użytkownicy cenią także informacje o tym, kto pisze artykuły. Dlatego źródła wiadomości w Google powinny zawierać jasno podane daty, oznaczenia autorów, informacje o autorach, publikacji, wydawcy, firmie lub sieci, z których pochodzą, a także informacje kontaktowe.

Reklamy i treści sponsorowane

Reklamy i inne płatne treści promocyjne na Twoich stronach nie powinny zajmować więcej miejsca niż sama treść. Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które wprowadzają w błąd i ukrywają treści sponsorowane, sugerując, że są to treści niezależne i oryginalne. Sponsorowanie, w tym między innymi prawa własności, powiązania z podmiotem stowarzyszonym, płatności lub pomoc materialna, powinno zostać wyraźnie ujawnione czytelnikom. Temat treści sponsorowanych nie powinien koncentrować się na sponsorach bez ich jednoznacznego ujawnienia.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie zezwalamy na zamieszczanie poufnych danych prywatnych osób ani danych, które umożliwiają ich identyfikację (np. dokumentacji medycznej lub informacji finansowych).

Treści chronione prawem autorskim

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które naruszają prawa własności intelektualnej, i przyjęliśmy zasadę reagowania na jasno sformułowane powiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Powtarzające się naruszanie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Dowiedz się więcej o zasadach Google dotyczących praw autorskich.

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści z obrazami z seksem pokazywanym wprost, których celem jest pobudzenie seksualne.

Ukazywanie aktów przemocy

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które zachęcają do przemocy lub ją gloryfikują. Niedozwolone są też materiały przedstawiające przemoc, których celem jest wzbudzenie obrzydzenia.

Treści szerzące nienawiść

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści nawołujących do przemocy lub nękania skierowanych wobec osób lub grup ze względu na ich pochodzenie etniczne, religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, orientację seksualną lub tożsamość płciową.

Porady medyczne

Niedozwolone jest wykorzystanie witryn, których głównym celem jest udzielanie porad medycznych, diagnozowanie lub leczenie za pomocą tej usługi.

Działania niebezpieczne lub nielegalne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które promują lub ułatwiają zachowania niebezpieczne lub niezgodne z prawem, w tym samookaleczanie, zaburzenia odżywiania lub zażywanie narkotyków. Niedozwolone są też treści zawierające groźby, nawołujące do organizowania działań z użyciem przemocy bądź popierające organizacje stosujące przemoc.

Nękanie i poniżanie w sieci

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, których celem jest nękanie lub zastraszanie innych, w tym grożących atakiem fizycznym lub gwałtem.

Działania wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, których celem jest podszywanie się pod inną osobę lub organizację, ani takich, które ukrywają właściciela treści bądź główny cel ich utworzenia i wprowadzają w związku z tym w błąd. Nie zezwalamy na witryny i konta angażujące się w nieautentyczne lub skoordynowane działania, które wprowadzają użytkowników w błąd. Dotyczy to m.in. stron lub kont ukrywających lub fałszywie identyfikujących kraj, w którym są tworzone, lub skierowanych do użytkowników w innym kraju bez ujawniania rzeczywistego przeznaczenia publikowanych treści. Dotyczy to także witryn i kont współpracujących ze sobą w celu ukrycia lub fałszywego przedstawienia informacji na temat ich relacji lub niezależności redakcyjnej.

Spam i złośliwe oprogramowanie

Nie dopuszczamy wielokrotnego zamieszczania tych samych treści, publikowania duplikatów treści lub treści nieoryginalnych, błędów pisowni, błędów gramatycznych ani „efekciarskiego” użycia znaków. Nie zezwalamy na stosowanie linków do złośliwego oprogramowania, wirusów bądź innego szkodliwego oprogramowania. Nie dopuszczamy także korzystania z witryn używanych w programach wymiany linków, które mają na celu manipulowanie rankingiem witryny w wynikach wyszukiwania wiadomości lub generowanie nienaturalnych odwiedzin lub jakichkolwiek innych działań opisanych w naszych wskazówkach dla webmasterów.

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?