Feedbaserede programpolitikker

Vi ændrer af og til vores politikker, og det er dit ansvar at holde dig opdateret med og overholde de anførte politikker. Vi giver kontoindehaverne besked via mail, når disse politikker ændres. 

Digitale filtyper, der accepteres i Google Nyheder

Google accepterer i øjeblikket PDF- og RePub-filer til bladindhold og RSS-feeds til nyhedsindhold.

Rapportering for køb i Google Nyheder

Google gør rapporter om salg af blade og nyhedsindhold tilgængelige i Google Nyheder via vores Partnercenter. Disse rapporter indeholder oplysninger om listepris, og for blade kan du se oplysninger om, hvorvidt der er købt et abonnement eller et enkelt nummer, samt oplysninger om valuta, refusioner og andre metrics, der bestemmes af Google, for hvert nummer og hver transaktion. Google rapporterer også om opkrævning af salgsafgift og detaljer vedrørende kundernes brug.

Refusionspolitik

Google tillader en rettidig refusionsanmodning, når digitalt indhold, der er købt i Google Nyheder, ikke fungerer som anført, men afgørelsen af, om digitalt indhold fungerer som anført, træffes alene efter Googles eget skøn. Google kan også tage andre faktorer med i overvejelserne end det digitale indholds funktion, f.eks. om der skete en fejl under salget, og om der ser ud til at være misbrug i forbindelse med refusionsanmodningen.

Når en refusion er bevilliget, vendes salgstransaktionen: Brugerens adgang til det digitale indhold afbrydes, brugerens penge betales tilbage, og din konto debiteres. Brugerne kan i nogle tilfælde bibeholde begrænset adgang til refunderet digitalt indhold, hvis de allerede har downloadet en kopi til en læseenhed.

Indholdspolitikker

Digitalt indhold, som du sælger i Google Nyheder, skal overholde indholdspolitikkerne for Google Nyheder.

Købers valuta

Google Nyheder kan, efter Googles skøn, give dig tilladelse til at angive priser for dit digitale indhold, og en bruger kan købe dit digitale indhold i en anden valuta end den, der er tilknyttet din angivne bankkonto ("Købstransaktion i Brugers valuta"). For enhver Købstransaktion i Brugers valuta modtager du betaling i den valuta, der er tilknyttet din angivne bankkonto (som skal være amerikanske dollars, medmindre andet er tilladt af Google), baseret på en valutakurs, der anvendes for købesummen (angivet i Købers valuta) på det tidspunkt, hvor transaktionen sendes.

Hvis du f.eks. prissætter dine interaktive blade i canadiske dollars til en bruger i Canada, hvilket er tilladt af Google, og din bankkonto er i USA, betaler Google dig i amerikanske dollars. Valutakursen fastlægges af en finansiel institution, der anvendes af Google til beregning af valutakurser, og den kan uden varsel justeres afhængigt af markedsvilkårene. Hvis en Købstransaktion i Brugers valuta efterfølgende bliver genstand for en refusion, tilbageførsel eller en anden form for justering, anvender Google den samme valutakurs og valuta, der blev anvendt på den oprindelige Købstransaktion i Brugers valuta, ved beregning af refusion, tilbageførsel eller anden justering. Google forbeholder sig retten til at pålægge gebyrer ved denne valutakonvertering.

Prisændringer på abonnementer

I øjeblikket fornys brugeres abonnementer automatisk til den aktuelle pris, også selvom butiksprisen har ændret sig i løbet af abonnementsperioden. I fremtiden vil du muligvis få mulighed for at hæve prisen på et abonnement, når det fornyes af brugeren. I så fald sendes der en underretning til abonnenter, når de fornyer, hvis prisen har ændret sig i løbet af abonnementsperioden. På den måde får abonnenter mulighed for at vælge, om de vil forny til den nye pris. Når denne funktion bliver tilgængelig, bliver udgivere bedt om at give Google besked om prisændringer mindst 45 dage før fornyelsesdatoen, så disse ændringer kan blive sendt til de eksisterende abonnenter. Hvis prisændringerne ikke modtages i rette tid, fornyer abonnenter automatisk deres abonnement til den aktuelle pris.

Rabatpriser til abonnenter af den trykte udgave

Du kan tilbyde en rabat på abonnementer i Google Nyheder til brugere, der har et eksisterende abonnement på den trykte eller digitale udgave af det pågældende indhold. Google bekræfter brugerens abonnement på den trykte udgave hos udgiveren eller tryksagsfirmaer, inden der gives en pris med rabat. Når en brugers trykte eller digitale abonnement er bekræftet, og denne bruger har købt et abonnement til rabatprisen, fornyes brugerens abonnement til rabatpris, indtil det annulleres. Endelig vil Google med jævne mellemrum genbekræfte, at det trykte eller digitale abonnement er aktivt, og hvis det ikke kan bekræftes, ophæves abonnementet i Google Nyheder.

Standardpriser

Hvis du som udgiver, der ikke er en del af et bureau, ikke angiver listepriser for de enkelte numre eller abonnementer på dit digitale indhold, kan Google uafhængigt angive en standardpris.

Spam

Undlad at sende spam, herunder uønsket promoverende og kommercielt indhold, uønskede anmodninger eller masseanmodninger.

Annoncer i nyhedsindhold

Annoncer, som sælges af udgivere i Google Nyheder, er et annonceringstilbud med pristillæg, der giver udgiverne yderligere mulighed for at generere omsætning. Udgivere har mulighed for at placere deres egne annoncer i Nyheder-udgaven af deres publikation og styre procentdelen af annoncer, der placeres af Google, samt styre omsætningsdelen af disse annoncer i henhold til deres aftale med Google.

Annoncer i Google Nyheder skal overholde de politikker, der er beskrevet i vores annonceringspolitikker, herunder følgende:

Databeskyttelse

Hvis du får adgang til, bruger eller behandler personlige oplysninger, der er gjort tilgængelige af Google, som direkte eller indirekte identificerer en person og stammer fra EU, skal du gøre følgende:

  • Overholde alle love, direktiver, forordninger og regler vedrørende privatliv, datasikkerhed og databeskyttelse i enhver relevant jurisdiktion
  • Udelukkende bruge eller opnå adgang til personlige oplysninger til formål i overensstemmelse med det samtykke, der er givet af den person, de personlige oplysninger drejer sig om
  • Implementere relevante organisatoriske og tekniske foranstaltninger for at beskytte personlige oplysninger mod tab, misbrug og uautoriseret eller ulovlig adgang, offentliggørelse, ændring og destruktion
  • Opretholde samme beskyttelsesniveau, som der kræves af Privacy Shield-principperne for transatlantiske dataudvekslinger

Du skal regelmæssigt overvåge din overholdelse af denne forpligtelse og straks skriftligt underrette Google, hvis du ikke længere kan opfylde (eller hvis der er en betydelig risiko for, at du ikke længere kan opfylde) denne forpligtelse. I sådanne tilfælde skal du enten ophøre med at behandle personlige oplysninger eller straks foretage andre rimelige og passende foranstaltninger for at afhjælpe det utilstrækkelige beskyttelsesniveau.

Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?