Przeglądanie najważniejszych artykułów

Czytanie artykułów i polecanych materiałów w Google News.

Przeglądanie dodatkowych informacji o wydarzeniu

 1. Otwórz aplikację Wiadomości i pogoda Google News.
 2. Każdy nagłówek dotyczy osobnego artykułu. Aby dowiedzieć się więcej na dany temat – na przykład zobaczyć powiązane filmy czy artykuły – obok tytułu artykułu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.

Czytanie obszernych polecanych artykułów

Sekcja Polecane artykuły zawiera obszerne artykuły, dokładne analizy i wiadomości, które pozostają aktualne przez dłuższy czas.

Aby przeczytać te artykuły: 

 1. Zaloguj się do aplikacji Wiadomości i pogoda Google News.

 2. W lewym górnym rogu kliknij kolejno Menu a następnie Polecane artykuły. Jeśli chcesz zobaczyć podsumowanie artykułu, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.

Tej sekcji nie można usunąć z menu.

Wyświetlanie etykiet artykułów

Google News grupuje artykuły o tym samym wydarzeniu. Aby zobaczyć więcej artykułów na wybrany temat, na prawo od tytułu kliknij strzałkę. Niektóre artykuły mogą mieć etykiety:

 • Analizy – dłuższy artykuł na dany temat;
 • Weryfikacja faktów – artykuł, który sprawdza prawdziwość twierdzeń zawartych w popularnych wiadomościach;
 • Lokalne źródło – artykuł ze źródła lokalnego dla wydarzenia;
 • Z: [miejsce] – artykuł ze źródła o zasięgu międzynarodowym;
 • Często cytowane – artykuł, do którego najczęściej odwołują się inne artykuły;
 • Najczęściej cytowane – treści internetowe, do których najczęściej odsyłają inne artykuły;
 • Opinie – opinia na dany temat;
 • Satyra – żartobliwy artykuł na dany temat;
 • Relacje na żywo – przekazywane na bieżąco informacje o wydarzeniu;
 • Wikipedia – artykuł z Wikipedii, który przedstawia kontekst i ogólne informacje;
 • Preferowane źródło – artykuł ze źródła oznaczonego przez Ciebie jako ulubione.
Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?