Søk
Slett søket
Lukk søket
Google-apper
Hovedmeny

Kom i gang med Google Nyheter

Du kan bruke Google Nyheter til

  • å finne ut hva som skjer i verden og områdene du bryr deg om
  • å lese nyhetssaker fra ulike synspunkter
  • å velge hvilke nyhetskilder du vil bruke

Få nyhetsvarsler

Du kan få e-postvarsler når det oppdages nyhetssaker som handler om emner eller bestemte ord du er interessert i.

  1. Gå til news.google.no.

  2. Søk etter et emne.

  3. Klikk på Opprett varsel nederst på siden.

  4. Følg veiledningen for å opprette varselet.

Finn ut mer om oppretting av varsler.

Informasjon for nyhetsutgivere

Alle nettsteder i Google Nyheter følger retningslinjene for kvalitet for Google Nyheter.

Utgivere som er interesserte i å ha nettstedet sitt på Google Nyheter, kan søke om innlemming her. Vi kan ikke garantere at vi legger til nyhetskilden, men vi skal vurdere forslaget.

Gå til brukerstøtten for Google Nyheter for utgivere.