חיפוש
נקה את החיפוש
סגירת החיפוש
Google Apps
תפריט ראשי

תחילת העבודה עם חדשות Google

ניתן להשתמש בחדשות Google כדי:

  • לדעת מה קורה בעולם ובמקומות שמעניינים אותך.
  • לקרוא כתבות מנקודות מבט שונות.
  • לבחור את המקורות החדשותיים לשימושך.

קבלת התראות של חדשות

ניתן לקבל התראה באימייל בכל פעם שיש כתבות הכוללות נושאים או מונחים שמעניינים אותך.

  1. בקר בכתובת news.google.com.

  2. חפש נושא

  3. לחץ על צור התראה בתחתית הדף.

  4. פעל לפי ההוראות כדי להגדיר את ההתראה.

למידע נוסף על יצירת התראה.

מידע עבור מוציאים לאור של חדשות

כל האתרים הכלולים בחדשות Google צריכים לציית להנחיות האיכות של חדשות Google.

מוציאים לאור המעוניינים שהאתרים שלהם ייכללו בחדשות Google יכולים להגיש בקשת הצטרפות כאן. אנחנו לא יכולים להבטיח שנוסיף את המקור, אבל נשמח לבדוק אותו.

לעיון במרכז העזרה של חדשות Google למוציאים לאור.