Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoeken sluiten
Google-apps
Hoofdmenu

Keuze van de redactie

Keuze van de redactie is een functie waarmee originele, innovatieve nieuwsinhoud die een nieuwsuitgever op een bepaald moment op zijn site weergeeft, onder de aandacht wordt gebracht. Deze inhoud kan onder meer diepgravende artikelen, diavoorstellingen, interactieve afbeeldingen of videoverhalen omvatten.

De links die u ziet in Keuze van de redactie, worden handmatig gekozen door de nieuwsorganisatie waarvan het logo boven de link wordt weergegeven. Google Nieuws selecteert de artikelen niet.

Als u een nieuwsuitgever bent en een feed voor Keuze voor de redactie wilt indienen bij Google Nieuws, leest u eerst onze richtlijnen en documentatie.