Korzystanie z warstw mapy

Używając warstw mapy możesz organizować jej obiekty. Możesz na przykład umieścić restauracje oznaczone kolorami w jednej warstwie, a kawiarnie w innej.

Zmiana liczby warstw

Nowo utworzone mapy mają jedną warstwę. Mapy mogą zawierać do 10 warstw.

 1. Zaloguj się w aplikacji Moje Mapy na komputerze.
 2. Otwórz lub utwórz mapę. Jej warstwy wyświetlą się w polu po lewej stronie.
 3. Wprowadź pożądane zmiany.
  • Aby dodać warstwę: kliknij Dodaj warstwę. Następnie kliknij tytuł i dodaj nazwę.
  • Aby usunąć warstwę: obok nazwy warstwy kliknij Więcej Więcej a potem Usuń tę warstwę.
  • Aby ukryć lub pokazać wszystko w warstwie: odznacz lub zaznacz warstwę.

Zmiana zawartości warstwy

Możesz przesuwać obiekty mapy między warstwami, wybierać ich kolory i ikony oraz zmieniać ich informacje.

 1. Zaloguj się w aplikacji Moje Mapy na komputerze.
 2. Otwórz lub utwórz mapę.
 3. Jej warstwy wyświetlą się w polu po lewej stronie. Widoczne będą zaznaczone warstwy.
 4. Wprowadź pożądane zmiany.
Przesuwanie obiektów mapy między warstwami

Możesz przeciągać linie, kształty i miejsca między warstwami lub na inną pozycję na liście zawierającej obiekty w warstwie.

Jeśli nie możesz przenieść obiektu mapy:

 • Sprawdź, czy nie jest umieszczony w grupie z innymi obiektami mapy.
 • Sprawdź, czy nie przenosisz go do warstwy z trasą.
 • Sprawdź, czy pola, których docelowa warstwa nie zawiera, są puste.
Edytowanie informacji warstwy w tabeli

Aby wyświetlić zawartość warstwy w tabeli, kliknij Więcej Więcej a potem Otwórz tabelę danych.

 • Aby edytować informacje o linii, kształcie lub miejscu: edytuj odpowiednie komórki.
 • Aby dodać lub usunąć pola z informacjami: dodaj lub usuń kolumny.
 • Aby zmienić format kolumny: powiel kolumnę i usuń jej pierwotną wersję.
Wybieranie kolorów i ikon dla warstwy
 1. Otwórz warstwę, która ma takie obiekty mapy jak miejsca czy linie, i kliknij Styl .
 2. Wybierz styl w pozycji „Grupuj miejsca wg”.
 3. Wybierz styl z listy i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  • Jednolity styl: jeden kolor i jedna ikona dla całej warstwy.
  • Sekwencja liczb: oznacz miejsca na mapie liczbą.
  • Osobne style: każdy obiekt mapy ma inny kolor i inną ikonę.
  • Styl wg kolumny danych: pogrupuj elementy według wartości danych. Każda grupa ma inny kolor i inną ikonę. Możliwe jest sortowanie według zakresów i kategorii.
 4. Aby wybrać kolory i ikony, wskaż wybrany obiekt lub grupę obiektów mapy i kliknij Kolor Color.

Wskazówka: aby pogrupować obiekty mapy w zakresy, wybierz kolumnę w formacie liczb.

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
17738330189367421635
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
81645