Importowanie obiektów mapy z pliku

Możesz importować obiekty do mapy (np. linie, kształty i miejsca) z plików KML, arkuszy kalkulacyjnych i innych plików.

Importowanie danych mapy do warstwy

Krok 1. Przygotuj informacje

Importowanie pliku

Plik z informacjami powinien mieć jeden z poniższych formatów:

 • CSV
 • TSV
 • KML
 • KMZ
 • GPX
 • XLSX
 • Arkusz Google
 • Zdjęcie lub zdjęcia na dysku Google lub w Zdjęciach Google

Rozpakowane pliki KML i KMZ mogą mieć do 5 MB.

Pliki CSV i Arkusze Google obsługują format obiektów geometrycznych WKT.

Rozmiar innych plików może wynosić do 40 MB.

Jeśli plik nie jest zdjęciem, pierwszy wiersz powinien zawierać tytuły. Aby możliwe było poprawne zaimportowanie danych, plik musi zawierać kolumnę z jednym z tych typów danych:

 • współrzędne,
 • adresy,
 • nazwy miejsc,
 • wektorowe obiekty geometryczne w formacie WKT.

Nie importuj plików, które zawierają ponad 2000 wierszy. Jednorazowo można zaimportować maksymalnie 100 zdjęć.

W plikach CSV i Arkuszach Google można używać kolumn WKT o nazwie „WKT”.

Krok 2. Zaimportuj informacje do mapy
 1. Zaloguj się w aplikacji Moje Mapy na komputerze.
 2. Otwórz lub utwórz mapę.
 3. W legendzie mapy kliknij Dodaj warstwę.
 4. Nadaj nazwę nowej warstwie.
 5. Pod nową warstwą kliknij Importuj.
 6. Prześlij plik lub zdjęcia, które zawierają Twoje informacje. Następnie kliknij Wybierz.
  1. Jeśli używasz obiektów WKT, kliknij pole wyboru obok „WKT”, aby wybrać kolumnę do określenia pozycji oznaczenia miejsca.

Edytowanie istniejącej warstwy

Korzystając z Moich Map, możesz ponownie zaimportować warstwy przy użyciu Arkuszy Google i plików CSV. Jest to przydatne, jeśli chcesz wprowadzić zmiany przy zachowaniu stylów danych.

Masz do wyboru kilka różnych opcji synchronizowania i scalania warstw z Arkuszami Google i plikami CSV.

Zastępowanie wszystkich elementów

Możesz usunąć z warstwy wszystkie dane map i zastąpić je funkcjami map z pliku, np. arkusza Google lub pliku CSV. Na przykład możesz zaktualizować zawartość warstwy o najnowsze lokalizacje trzęsień ziemi w danym tygodniu z arkusza, a następnie dodać odpowiedni styl w zależności od ich siły.

 1. W warstwie kliknij rozszerzone menu Więcej.
 2. Kliknij Ponownie zaimportuj i scal a potem Importuj ponownie a potem Zastąp wszystkie elementy.
 3. Wybierz lub prześlij plik zawierający dane, a następnie kliknij Wybierz.

Wskazówka: jeśli wcześniej określono styl funkcji mapy według kolumny danych, reguły stylu zostaną skopiowane do danych zastępczych.

Aktualizowanie danych mapy w warstwie

Możesz zaktualizować istniejące dane mapy w warstwie, aby dopasować je do funkcji pochodzących z innego pliku. Możesz na przykład śledzić położenie osób na całym świecie na podstawie zmian ich lokalizacji w arkuszu, nie tracąc przy tym niestandardowych ikon, zdjęć ani filmów.

 1. W warstwie kliknij rozszerzone menu Więcej.
 2. Kliknij Ponownie zaimportuj i scal a potem Importuj ponownie a potem Zaktualizuj dopasowane elementy.
 3. Wybierz lub prześlij plik zawierający dane, a następnie kliknij Wybierz.
 4. Aby dopasować funkcje, wybierz kolumnę w sekcji „Dane warstwy” oraz odpowiednią kolumnę w sekcji „Przesłane dane”.
 5. Kliknij Zakończ.

Wskazówki:

 • Jeśli wcześniej określono styl funkcji mapy według kolumny danych, reguły stylu zostaną skopiowane do danych zastępczych.
 • Wszystkie funkcje mapy w warstwie oryginalnej, które nie pasują do nowego pliku, zostaną usunięte.
 • Wszystkie funkcje mapy w warstwie oryginalnej, które pasują do nowego pliku, w tym zdjęcia i style niestandardowe, zostaną zachowane.
 • Wszystkie nowe funkcje mapy w pliku zostaną dodane do mapy.
Dodawanie kolejnych elementów do istniejącej warstwy

Możesz dodać nowe dane mapy do istniejącej warstwy, korzystając z arkusza lub pliku CSV. Dane mapy zostaną dodane do dotychczasowej warstwy.

 1. W warstwie kliknij rozszerzone menu Więcej.
 2. Kliknij Ponownie zaimportuj i scal a potem Dodaj więcej elementów.
 3. Wybierz lub prześlij plik zawierający dane, a następnie kliknij Wybierz.
Scalanie dopasowanych elementów

Możesz też scalać zbiory danych na podstawie pasującej kolumny w arkuszu lub pliku CSV. Jeśli na przykład 2 różne pliki współdzielą kolumnę, można jej użyć do scalenia 2 zbiorów danych na mapie. Możesz połączyć zbiory danych „stany USA” i „wynik wyborów” na podstawie kodów stanu.

 1. Aby zaimportować pierwszy zbiór danych, w warstwie kliknij Importuj.
 2. W warstwie kliknij rozszerzone menu Więcej.
 3. Kliknij Ponownie zaimportuj i scal a potem Scal dopasowane elementy.
 4. Wybierz lub prześlij drugi plik zawierający odpowiednią kolumnę, a następnie kliknij Wybierz.
 5. Aby dopasować funkcje, wybierz kolumnę w sekcji „Dane warstwy” oraz odpowiednią kolumnę w sekcji „Przesłane dane”.
 6. Kliknij Zakończ.

Więcej informacji o problemach z importowaniem i modyfikowaniem informacji

Jeśli nie możesz prawidłowo zaimportować danych:

Pliki KML mogą nie importować wszystkich danych. Dane te obejmują:

 • dymki informacyjne zawierające HTML lub JavaScript,
 • trasy w plikach KML,
 • elementy oparte na czasie,
 • nakładki na zdjęcia i ekran,
 • geometrie wielowymiarowe,
 • modele 3D,
 • foldery.

Po zaimportowaniu kolumny WKT mogą wystąpić problemy z jej modyfikacją.

 • Kolumny WKT zawierają obiekty geometryczne. Nie są już w formacie tekstowym.
 • Aby wprowadzić w nich zmiany, użyj standardowych narzędzi do edytowania obiektów geometrycznych. Nie możesz wprowadzać w nich zmian w edytorze tabeli tak samo jak w kolumnie adresu.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
5399006191268114075
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
81645