Importowanie obiektów mapy z pliku

Możesz importować obiekty do mapy (np. linie, kształty i miejsca) z plików KML, arkuszy kalkulacyjnych i innych plików.

Importowanie danych mapy do warstwy

Krok 1. Przygotuj informacje

Importowanie pliku

Plik z informacjami powinien mieć jeden z poniższych formatów:

 • CSV
 • TSV
 • KML
 • KMZ
 • GPX
 • XLSX
 • Arkusz Google
 • Zdjęcie lub zdjęcia na dysku Google lub w Zdjęciach Google

Rozpakowane pliki KML i KMZ mogą mieć do 5 MB.

Pliki CSV i Arkusze Google obsługują format obiektów geometrycznych WKT.

Rozmiar innych plików może wynosić do 40 MB.

Jeśli plik nie jest zdjęciem, pierwszy wiersz powinien zawierać tytuły. Aby możliwe było poprawne zaimportowanie danych, plik musi zawierać kolumnę z jednym z tych typów danych:

 • współrzędne,
 • adresy,
 • nazwy miejsc,
 • wektorowe obiekty geometryczne w formacie WKT.

Nie importuj plików, które zawierają ponad 2000 wierszy. Jednorazowo można zaimportować maksymalnie 100 zdjęć.

W plikach CSV i Arkuszach Google można używać kolumn WKT o nazwie „WKT”.

Krok 2. Zaimportuj informacje do mapy
 1. Zaloguj się w aplikacji Moje Mapy na komputerze.
 2. Otwórz lub utwórz mapę.
 3. W legendzie mapy kliknij Dodaj warstwę.
 4. Nadaj nazwę nowej warstwie.
 5. Pod nową warstwą kliknij Importuj.
 6. Prześlij plik lub zdjęcia, które zawierają Twoje informacje. Następnie kliknij Wybierz.
  1. Jeśli używasz obiektów WKT, kliknij pole wyboru obok „WKT”, aby wybrać kolumnę do określenia pozycji oznaczenia miejsca.

Wskazówka: Moje Mapy automatycznie dodają funkcje mapy.

Więcej informacji o problemach z importowaniem i modyfikowaniem informacji

Jeśli nie możesz prawidłowo zaimportować danych:

Pliki KML mogą nie importować wszystkich danych. Dane te obejmują:

 • dymki informacyjne zawierające HTML lub JavaScript,
 • trasy w plikach KML,
 • elementy oparte na czasie,
 • nakładki na zdjęcia i ekran,
 • geometrie wielowymiarowe,
 • modele 3D,
 • foldery.

Po zaimportowaniu kolumny WKT mogą wystąpić problemy z jej modyfikacją.

 • Kolumny WKT zawierają obiekty geometryczne. Nie są już w formacie tekstowym.
 • Aby wprowadzić w nich zmiany, użyj standardowych narzędzi do edytowania obiektów geometrycznych. Nie możesz wprowadzać w nich zmian w edytorze tabeli tak samo jak w kolumnie adresu.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
81645
false
false