Importowanie obiektów mapy z pliku

Możesz importować obiekty do mapy (np. linie, kształty i miejsca) z plików KML, arkuszy kalkulacyjnych i innych plików.

Importowanie danych mapy do warstwy

Krok 1: przygotuj informacje

Importowanie pliku

Plik z informacjami powinien mieć jeden z poniższych formatów:

 • CSV
 • TSV
 • Plik KML
 • KMZ
 • GPX
 • XLSX
 • Arkusz Google
 • Zdjęcie lub zdjęcia na dysku Google lub w Zdjęciach Google

Rozpakowane pliki KML nie mogą być większe niż 5 MB.

Rozmiar innych plików może wynosić do 40 MB.

Jeśli plik nie jest zdjęciem, pierwszy wiersz powinien zawierać tytuły. Aby poprawnie zaimportować dane, plik musi zawierać kolumnę z następującymi danymi (do wyboru):

 • współrzędne,
 • adresy,
 • nazwy miejsc.

Nie importuj plików, które zawierają ponad 2000 wierszy. Jednorazowo można zaimportować maksymalnie 100 zdjęć.

Krok 2: zaimportuj informacje do mapy
 1. Zaloguj się w aplikacji Moje Mapy na komputerze.
 2. Otwórz lub utwórz mapę.
 3. W legendzie mapy kliknij Dodaj warstwę.
 4. Nadaj nazwę nowej warstwie.
 5. Pod nową warstwą kliknij Importuj.
 6. Wybierz albo prześlij plik lub zdjęcia zawierające Twoje informacje, a następnie kliknij Wybierz.
 7. Obiekty mapy są dodawane automatycznie.

Problemy z importowaniem informacji

Jeśli informacje nie importują się prawidłowo:

Pliki KML mogą nie importować wszystkich danych, takich jak:

 • dymki informacyjne z HTML lub JavaScript,
 • trasy w plikach KML,
 • elementy oparte na czasie,
 • nakładki na zdjęcia i ekran,
 • geometrie wielowymiarowe,
 • modele 3D,
 • foldery.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
81645
false