Kan jag använda Mini för att söka i innehåll som är placerat hos en tredje part?

Ja. Du kan använda Mini för att genomsöka och indexera innehåll som ägs och kontrolleras av dig, antingen på dina egna servrar eller som hanteras till förmån för dig. Du kan till exempel ha Mini på ditt kontor och samtidigt göra det möjligt att söka i innehåll som fjärrhanteras av en tredje part.