Hva skjer hvis serverne vi vil at Google Mini skal gjennomgå, er plassert på forskjellige steder eller på forskjellige delnett?

Google Mini indekserer webinnhold via HTTP- og HTTPS-protokoller. Mini kan indeksere innhold på servere som er plassert på forskjellige steder og forskjellige delnett.