Met welke regelmaat doorzoekt de Google Mini mijn site?

De Google Mini doorzoekt uw site zo vaak (of zo weinig) als u nodig vindt. Beheerders kunnen de dagen en tijden voor het doorzoeken instellen op basis van hoe vaak de inhoud van uw site wordt bijgewerkt. Beheerders hebben de mogelijkheid gebruik te maken van een crawler die de inhoud onophoudelijk doorzoekt. Er wordt voortdurend nieuwe inhoud doorzocht om ervoor te zorgen dat nieuwe inhoud snel wordt weergegeven in zoekresultaten.